Kategoriler
Sohbet Odaları Sohbet Sayfaları

İzmir Sohbet Odaları

İzmir Sohbet Odaları, Ege ‘nin incisi güzel İzmir de yaşayan kullanıcılarımız için hazırlanmış bir İzmir Sohbet sitesidir. İzmir Sohbet Odasında keyifli zaman geçirmeniz için tüm herşey düşünülerek hazırlanan İzmir Chat Sitesi sizlerin kullanımındadır.

izmir sohbet

Eğlenceli ve keyifli sohbet sayfasında, yeni arkadaşlar edineceksiniz. Odada okey oynarken sohbet etmenin keyfini çıkaracaksınız. İzmir Sohbet Odaları Hem çenenin bol olduğu, hem de okey ile geliştirilmiş ve pekiştirilmiş bir chat sitesidir.

izmir sohbet

Türkiye’nin üçüncü büyük şehri olan İzmir, çağdaş, gelişmiş, aynı zamanda işlek bir ticaret merkezidir.
Atatürk’ün, “Bütün cihan işitsin ki efendiler,artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır! ” diyerek önemini vurguladığı, İzmirli Herodot’un “Onlar kentlerini bizim yeryüzünde bildiğimiz en güzel gökyüzü ve en güzel iklimlerinde kurdular” demekten kendini alamadığı, Aristo’nun İskender’i “Görmezsen eksik kalırsın!” diyerek uyardığı, Victor Hugo’nun onu hiç görmeden adına şiir yazıp “İzmir bir prensestir” diye övdüğü İzmir; sınır kenti ve farklı bölgelerin geçiş merkezi konumunda olan, Türkiye’nin 3. büyük kentidir. Ege Denizi kıyısında adeta bir inci gibi salınan İzmir 8.500 yıllık geçmişi ile de büyük tarihi ve kültürel zenginliği barındırmaktadır.


İzmir; coğrafi konumu, kültürel ve tarihî zenginliği, metropol olması,Türkiye’nin en Avrupai şehri olması, farklı bölgeler arasında geçiş noktası olması dolayısıyla ulaşımın kolaylığı (hem deniz hem kara hem de hava ulaşımının kullanım kolaylığı ve rahatlığı), turizme uygun iklim yapısı, kültürel faaliyetlere ve sanat etkinliklerine müsait sosyal-kültürel yapısı, 629 kilometrelik kıyı uzunluğu ve  bunun 101 kilometrelik bölümünün tamamen doğal plajları içermekte olması ile de farklı turizm çeşitlerine uygundur.İzmir aynı zamanda farklı kültürlerin,yaşam tarzlarının,inançların (Müslüman,Hıristiyan,Musevi,Ermeni,Rum vb.) binlerce yıldır bir arada barış içinde yaşadığı bir hoşgörü şehri ve kavimler kapısıdır.


İzmir;Tepekule (Bayraklı),Symrna, Efes,Pergamon (Bergama),Teos (Sığacık),Lebedos (Ürkmez), Kyme (Aliağa),Allianoi (Yortanlı),Thyrea (Tire),Phokaia (Foça),Kolophon (Değirmendere),Erythrai (Çeşme),Klazomenai (Urla),Metropolis (Torbalı),Claros (Ahmetbeyli) ve Myrina (Aliağa) gibi tarihte hüküm sürmüş olan uygarlıkların yaşadığı topraklara ve hâlâ gün yüzüne çıkmamış pek çok uygarlık merkezinin miraslarına sahip binlerce yıllık yerleşim yeridir.


İzmir tarihin her döneminde insan sağlığına hizmet etmiş dünyaca bilinen Agamemnon, Asklepion, Allianoi, Karakoç ve Çeşme-Şifne,Ilıca vb. şifa merkezleri ile günümüzde de özellikle İskandinav ülkelerinden ve dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerine sağlıklı yaşam alternatiflerini sunan ve potansiyeli çok yüksek olan sağlık ve termal turizm merkezidir.


İzmir Sohbet İklimi


Akdeniz iklim kuşağında kalan İzmir’de yazlar sıcak ve kurak kışlar ılık ve yağışlı geçmektedir. Dağların denize dik uzanması ve ovaların İç Batı Anadolu eşiğine kadar sokulması  denizsel etkilerin iç kesimler kadar yayılmasına olanak vermektedir.Ancak,il bütününde yükseklik,batı ve kıyıdan uzaklık gibi fiziksel coğrafya farklılıkları,yağış,sıcaklık ve güneş açısından önemli sayılabilecek iklim farklılıklarına da yol açmaktadır.Temmuz-ağustos ayları en sıcak ve ocak-şubat en soğuk aylardır.Kar yağışı yok denecek kadar azdır Sıcak yaz aylarında “imbat” ismi verilen rüzgâr serinlik getirir. Kara ve denizin gece-gündüz arasındaki ısınma ve soğuma farkından meydana gelen bu rüzgâr sadece İzmir’e aittir. Kavurucu yaz günlerinde İzmir’e tatlı bir serinlik getirir.


İzmir Sohbet Bitki Örtüsü


Akdeniz iklim bölgesinde yetişen geniş,sert ve iğne yapraklı,sürekli yeşil kalan,kuraklığa dayanıklı ağaç ve çalılar,yaygın doğal bitki örtüsünü oluşturur.Bitki örtüsünde kızılçam,fıstık çamı,karaçam,selvi maki ve zeytin ağaçlarına bol rastlanır.Bağ ve meyve bahçeleri oldukça geniş yer kaplar.Kozak Dağı,Türkiye’nin en büyük çam fıstığı istihsal yerlerinden biridir.


İzmir Sohbet Coğrafya


İzmir ili kuzeyde Madra Dağları ve Balıkesir il sınırı, güneyde Kuşadası Körfezi ve Aydın il sınırı, batıda Çeşme Yarımadası ve kendi adı ile anılan İzmir Körfezi, doğusunda da Manisa il sınırı ile çevrilmiş bir coğrafyaya sahiptir.İzmir ili içinde Ege bölgesinin önemli akarsularından olan Gediz’in aşağı çığırı ile Küçük Menderes ve Bakırçay akış gösterir.Diğerleri sel karakterli küçük akarsulardır.


Gediz Nehri, İç Batı Anadolu’da Murat Dağından doğar.Toplam uzunluğu 400 km.dir. İzmir sınırı içindeki Yamanlar Dağından doğan Kemalpaşa Çayı,Gediz’in en önemli kollarından biridir.Gediz;Manisa Ovası’nın batısında İzmir il sınırına ulaşır,Yamanlar Dağı ile Dumanlı Dağ arasındaki Menemen Boğazı’ndan geçerek Foça’nın güneyinde denize dökülmektedir.
Küçük Menderes, Bozdağlardan doğar.Uzunluğu 124 km’dir. Kendi ismi ile anılan çok bereketli bir ovayı sulayarak Selçuk ilçesinin batısında denize dökülür.Küçük Menderes de bol alüvyon getirdiği için kıyı çizgisini devamlı olarak ilerletmiş, bu yüzden ilk çağların en önemli liman kentlerinden olan Efes,bugün denizden 5-6 km içeride kalmıştır.


Bakırçay, doğuda Ömerdağ, kuzeyde Madra, güneyde Yunt Dağı’ndan gelen kollardan oluşur,128 km uzunluğundadır. Ege Havzası’nın bir parçası olan ve büyük bölümü İzmir il sınırları içerisinde yer alan Bakırçay Havzası’nın en önemli akarsuyudur. Çandarlı Körfezi’nde denize dökülmektedir.


İzmir Sohbet Yeryüzü Şekilleri


İzmir ilinin yeryüzü şekilleri,yakın jeolojik geçmişin bir sonucudur.Doğu-batı doğrultusunda uzanan sıradağlar arasında yer alan çöküntü ovaları ve akarsu ağızlarındaki birikinti ovaları, yeryüzü şekillerinin ana hatlarını meydana getirirler.İlin en kuzeyinde Madra Dağları bulunur. 1250 metreyi aşan yüksekliğe sahip olan bu dağlar, kuzeyindeki Burhaniye-Havran Ovaları ile güneyindeki Bergama Ovası arasında önemli bir yükselti meydana getirirler. Güneybatıya, Altınova ve Dikili’ye doğru uzanan kolları kıyı yakınlarına kadar ulaşır ve burada alçalarak kıyı düzlüklerine karışır. Madra Dağlarının güneybatı ucu, Bergama batısında Geyiklidağ adı ile anılır.Burada yükseklik 1061 m.’ye ulaşır.


Madra Dağları üzerinde bazı yerler 500-700 m. yüksekliğinde hafif dalgalı düzlükler halindedir. Buralara yayla adı verilir. Fıstık çamı ormanları ile kaplı Kozak Yaylası bunların en bilinenidir. Madra Dağlarının güneyinde Bakırçay Ovası yer alır.Ova genel olarak Soma yakınlarından Çandarlı Körfezi’ne kadar kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanır. Uzunluğu 60 km. kadardır. Bakırçay ve kollarının getirdiği alüvyonlarla örtülü olan ovanın en fazla genişlediği yer Kınık’ın kuzeyinde bulunur.
Bakırçay Ovasının güneyinde Yunt Dağları yer alır. Bunlar, doğudaki Sultan Dağları ile birleşirler. Akarsu vadileri ile çok parçalanmışlardır. Yunt Dağı, Dumanlı Dağı, bunlarla birleşmiş durumda olan Sultan Dağı ve Çamlıdağ, Bakırçay Ovasının güneyinde kesintisiz dağlık bir alan meydana getirir. Dumanlı Dağın en yüksek noktası 1098 m. dir.


Dumanlı Dağın güneyinde, içine Gediz Nehri’nin yerleşmiş olduğu çöküntü alanı bulunur ve Dumanlı Dağ ile Yamanlar Dağı arasında 10 km. uzunluğunda dar bir boğaz meydana getirir. “Menemen Boğazı” adı verilen bu dik yamaçlı derin vadinin doğusunda Alaşehir’e, hatta Sarıgöl’e kadar Gediz Ovası uzanır.Bu ova, esas itibariyle Manisa ili sınırları içinde kalır. Menemen Boğazı, batıya doğru Emiralem’den itibaren genişler,alçalır, Gediz Deltası’na bitişir. Gediz Nehri, döküldüğü yerde geniş bir delta meydana getirmiştir. Delta düzlüğünün kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu yaklaşık olarak 20 km. kadardır. Menemen Ovası ve Gediz Delta Ovası adı verilen bu düzlük, ülkemizin en verimli ovalarından birini teşkil eder.


Yamanlar Dağı genç bir volkan konisidir. Fazla aşınmamıştır. Yamanlar Dağı üzerinde, tektonik kökenli bir kayma sonucunda oluşan çukurluğa Karagöl yerleşmiştir. Yamanlar ve Manisa Dağlarının meydana getirdiği yüksekliğin güneyinde bir çöküntü alanı vardır. Bu çöküntü çukurunun batı kısmı deniz tarafından kaplanmış ve İzmir Körfezi meydana gelmiştir. Körfezin doğusunda, etraftaki yamaçlardan inen akarsuların getirdiği alüvyonların denizi doldurması ile oluşmuş Bornova Ovası, onun doğusunda Kemalpaşa Ovası bulunur.

Bornova Ovası ile Kemalpaşa Ovası arasında yüksekliği 250 m. ye kadar çıkan Belkahve Geçidi yer alır.
İzmir Körfezi ve Kemalpaşa Ovası’nın kapladığı çöküntü çukurunun güneyinde, doğu-batı doğrultusunda uzanan yüksek ve dağlık bir alan ortaya çıkar. Bu dağlara genel olarak Bozdağlar adı verilir. Bozdağlar, doğuda Sarıgöl’ün güneyinden başlar ve Kemalpaşa güneydoğusundaki Karabel Geçidi’ne kadar uzanır. Bozdağlar en yüksek noktaya Birgi’nin kuzeyinde ulaşır.


Burada yükseklik 2159 m.’ye kadar çıkmaktadır. Bozdağlar, kuzeyindeki Gediz Ovası’na ve güneyindeki Küçük Menderes Ovası’na dik yamaçlarla iner. İzmir Körfezi’nin doğusunda yüksekliği 1500 m.’ye kadar çıkan Kemalpaşa Dağları heybetli bir görünüm meydana getirir. İzmir kentinin batısında Çatalkaya (Kızıldağ) yükseltilerinde yamaçlar çok dik, vadiler derin ve dardır. Çatalkaya’dan batıya doğru yükseklikler gittikçe alçalır. Urla’dan Çeşme’ye kadar olan yerlerde 500 m.yi geçen tepelere az rastlanır.
Karaburun Yarımadası’nda bu sıradağlara dikey durumda olan ve kuzeyden güneye doğru uzanan dağlar bulunur. Bu dağların en yüksek olanı, Karaburun ilçe merkezinin güneyinde 1218 m.ye kadar çıkan Akdağdır.


Bozdağların güneyinde Küçük Menderes Ovası yer alır. Üzeri çok verimli alüvyon toprakları ile örtülmüştür. Küçük Menderes Ovası, doğuda hemen hemen Beydağ yerleşim alanından başlar, ortalama 10-15 km. genişlikte, Torbalı ve Selçuk’a kadar uzanır. Küçük Menderes Ovası’nın bazı yerlerine, yerleşme merkezlerinin ismi verilmiştir. (Ödemiş, Tire, Bayındır, Selçuk Ovaları gibi).
İzmir ilinin güney sınırı üzerinde Aydın Dağları uzanır. Bunlar Bozdağlar kadar yüksek değildir. En yüksek yeri Cevizli Dağında 1646 m.ye ulaşır. Aydın Dağlarının Küçük Menderes Ovası’na bakan kuzey yamaçları çok diktir.

İzmir Sohbet Odaları makalemiz de, İzmir ile ilgili bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmıştır. İlgili Kaynağa Genel Bilgiler (ktb.gov.tr) adresinden ulaşabilirsiniz. Diğer Odalarımız Olan Antalya Sohbet, İstanbul Sohbet ve Ankara Sohbet Odaları sayfalarımızı da ziyaret etmeyi unutmayın.

Kategoriler
Sohbet Sayfaları

Okey Oyna

Türkiye ‘nin En iyi Okey Oyna Sitesi https://www.okeyodalari.net – https://www.mirckolik.com bünyesine ait online okey oynama sitesidir.

Merhaba arkadaşlar ;

Sizler için hazırlanan en iyi okey oyunu sitesinde oyun oynamaya ne dersiniz? https://www.okeyodalari.net sitemiz sizlere, bedava canlı okey, mobil okey, düz okey, online okey oynama fırsatı sunmaktadır.

Düz okey oynanan sitemiz de dünyanın çeşitli yerlerinden insanlarla ve arkadaşlarla oyun oynama şansına sahipsiniz. Oyuncuların en iyi bir şekilde faydalanabilmesi için okey salonları sizlere özel seçeneklerle oynanan oyuna heyecan katıyor. Haydi siz de zaman kaybetmeden hemen bugün okey oynamaya başlayın! Üye olun, canlı bedava okey oynayın.
https://www.okeyodalari.net sitemiz de en eğlenceli oyun olan okey oyununu oynayıp arkadaşlarınızla keyifli anlar yaşayabilir, eğlenceniz bölünmeden doyasıya vakit geçirebilirsiniz.


Mobil okey oyna!
Artık android akıllı telefonlar ve tabletler üzerinden de okey oyunu oynayabilirsiniz. Çoğu insanın artık akıllı telefona sahip olduğunu göz önünde bulundurursak, sizler de telefonlarınız da keyifli okey oyunu deneyimi yaşayabilirsiniz.
Mobil okeyi ücretsiz indir ve android telefonunuz da, tabletleriniz de, istediğiniz zaman arkadaşlarınızla sitemizde okey oynayın. Yeni arkadaşlar edinnin, rekabetin tadını çıkartın. Türk kültürünün efsane en sevilen okey oyununu okey odalarımızda mutlaka deneyimleyin..
Trafiği bile size sevdirecek en iyi okey oyunu https://www.okeyodalari.net ‘i ister yolda, ister metroda, ister otobüste, uzun yolculuklarınız da, internet bağlantısı olan dilediğiniz her yerde, canlı düz okey oynama fırsatı sunmaktadır. Ücretsiz mobil okey oyna, online mobil okey oyna, düz okey oyna.


Facebook bağlantısı ile indirmeden oyun oyna.

Sitemizde düzenlenen Turnuvalar oynanan okey oyununa heyecan katmakta. Milyonlarca puan ve hediye kazanma şansına sahipsiniz. Yeni nesil okey sistemi ile artık internetten okey oynamanın farkını hissedin. Öncelikle oyuncular oyun türlerini kendi tercihlerine göre seçebilir 4. oyuncu bulmakta sorun yaşanmaması için oyun seçeneklerimiz 2 kişilik şekilde oynama kolaylığı sunmaktadır.


Mobil okey sitelerinde her saatte 7/24 kullanıcı olması da bu alanda akla gelen avantajlardan birisidir. İnternetten Mobil okey oynama sayesinde oyuncular taş dağıtma, dizme gibi zahmeti ile uğraşmalarına gerek kalmadan tek tuşla taşlarını dizebilir, hızlıca oyun oynayabilir ve ayrıca mobil sohbet gerçekleştirebilir.

Türkiye ‘nin her yerinden bağlanan insanlarla ücretsiz şekilde klasik okey oyna ve mobil okey oyna, arkadaşlarınızla yada lobideki oyuncularımız ile mobil okey oynayarak bu keyifli dakikalara ortak olun. Hem okey oyna hem de sohbet et!. Okey oyununu hem masaüstü bilgisayardan, hem de mobil telefonundan oynayabilirsiniz. Mobil telefondan oynarken, aplikasyon indirmeden de doğrudan online bağlanarak oyunu oynanama şansınız bulunmaktadır. Sitemizde Okey oyunu oynamanın en zevkli yanı oyun oynarken insanlarla sohbet etme şansını yakalamanızdır. Siyasi propaganda yapılmadıkça, alenen hakaret içeren konuşmalar olmadıkça, oyuncular birbirlerine küfürlü konuşmalar yapmadığı sürece site yöneticileri tarafından oyununuza müdahale edilmeyecektir.

Sitemizin Radyosu RENK FM ‘de 7/24 hit müzik dinleyip ve canlı yayın yapan radyomuzun yayıncılarından istek yapabilir oyun oynarken hoş vakit geçirebilirsiniz. Okey, sohbetle güzel düz okey oyunların yanı sıra tek kişilik okey turnuvası, eşli okey turnuvası gibi günlük okey oyun çeşitleri bulunmaktadır. Eğer oyun oynamayı bilmiyorsanız salonumuzda ki oyun operatörleri size gerekli yardımda bulunmak için hazır beklemektedirler. Hemen hızlı kolayca oyun oynamanıza yardımcı olmaktadırlar. Sohbetler ilerledikçe, kendinize yakın gelen insanlarla gerçek hayat ortamında da tanışma şansı yakalayabilirsiniz. Güzel dostluklar geliştirebilirsiniz. Okey sohbetlerle güzel diye boşu boşuna dememişler. Sohbet ettikçe paylaşımlar artacak, arkadaşlıklar gelişecektir. Okey oyunu oynamanız için kurulum gerekmez, kurulum gerektirmeyen ve browser üzerinden okey oyna ile cep telefonunuzda okey oyna aplikasyon için bir bellek ayrılmasına gerek olmaz. Çünkü kurulum gerektiren oyunlar için 70-100MB alana ihtiyaç olacaktır.

Dolayısı ile kurulum yapmadığınızdan bu alandan tasarruf sağlarsınız. Günümüzde bir tür masa oyunu olarak oynanan bu oyun, dikdörtgen şeklinde bir tahtanın üzerine farklı rakamlardaki taşların kurallar dahilinde dizilmesi ile oynanan bir oyundur. İnsanların boş vakitlerinde eğlenceli ve keyifli vakit geçirmek için oynadıkları okey oyunu, son dönemlerde online platformlar üzerinden tercih edilir hale gelmiştir.
üstelik, okey oyna, mobil okey, düz okey, online okey her zaman her yerde oynanmaktadır.

Bu oyun bilindiği üzere bir Türk oyunudur ve akla gelen ilk sitelerden birisi olan https://www.okeyodalari.net günümüz teknolojisi ile yazılmış bir oyundur. Online okey oyunu oynamak için doğru adrestesiniz. Canınız sıkıldığında, moraliniz bozulduğunda tek başınıza kaldığınızda bu siteden oyuna giriş yapabilirsiniz. Okey oyunu oyna yeni tasarımı ile gözlere hitap eden sitemiz oyuncularını da her zaman ön planda tutarak oyun turnuvalara düzenlemektedir. Turnuva ödüllerinde çeşitlilik göstererek hediyeler yollamaya devam ediyoruz! Henüz oyun salonlarımızda oyun yapmadıysanız hemen salonlarımıza giriş yapabilirsiniz. Sizleri oynamaya davet ediyoruz .

Canlı okey sitemize İsteseniz misafir girişi yapabilirsiniz. İsterseniz de kendi üyeliğiniz ile giriş yaparak puan kazanmaya başlayabilirsiniz.

Kategoriler
Sohbet Odaları

İstanbul Sohbet Odaları

İstanbul Sohbet Odaları sayfamız, İstanbul ‘da yaşayan kullanıcılarımıza hitap eden, İstanbul ve çevre ilçelerde yaşayan ve birbirlerine sohbet arkadaşı arayan kullanıcılarımıza yardımcı olmak adına açılmış bir sohbet odasıdır.

Kadim İstanbul, hem tarihi, hem de modern bir şehirdir. Yenikapı Theodosius Limanı kazılarıyla gün ışığına çıkarılan Neolitik Çağ yerleşimiyle, kentin tarihinin, 8500 yıl geriye uzandığı anlaşılmıştır.

Böylelikle, İstanbul’un geçirdiği kültürel, sanatsal, jeolojik değişim ve kent arkeolojisi hakkında yeni bir dönem açılmıştır. Yunanlılar, bugün İstanbul’un üzerinde yer aldığı coğrafya üzerinde, M.Ö. 700’de Bizantium şehrini kurmuştur. Bu şehir, Konstantinapolis adıyla Roma ve Doğu Roma İmparatorluklarının başkenti olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 1453’te kenti fethetmesinin ardından, şehir, yaklaşık beş asır boyunca Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış ve Türkler tarafından “İstanbul” olarak anılmaya başlanmıştır. Bugün, İstanbul, artık başkent olmasa da, hızla gelişen ülkenin en büyük şehridir. Boğaz çevresindeki konumu, İstanbul’u, Asya ve Avrupa arasında bir köprü yapmaktadır. Boğaziçi ve Haliç ile kent yerleşimini şekillendiren topoğrafyası, şehrin en önemli sembollerinden biri olan siluetini tanımlar. İstanbul’un tarihi ve dolayısıyla kültürü, mimarisinde görülebilir. Şehrin mimarisi Batı ile Doğu’yu bir araya getirmektedir. Şehirde Hipodrom, Yerebatan Sarnıcı ve Çemberlitaş gibi Roma Dönemi kalıntıları ve ayrıca Cenevizliler tarafından miras bırakılan Galata Kulesi yer almaktadır. Öte yandan şehri tanımlayan, Bizans ve Osmanlı yapılarıdır.

Bizans yapıları arasında en önde geleni, yaklaşık 1500 yıl boyunca dünyanın en önemli anıtı olarak ayakta duran Ayasofya’dır. Günümüzde Ayasofya, müze olarak ziyarete açıktır. Osmanlı yapıları arasında ise asırlar boyunca Osmanlı sultanlarının meskeni ve yönetim merkezi olarak kullanılan Topkapı Sarayı, Sultanahmet Camii, Süleymaniye Camii, günümüze de ulaşmış ticaret geleneğinin yaşatıldığı Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı; kentin kültürünü ve kimliğini tanımlayan anıtlardır. İstanbul’un kültürel miras alanlarının uluslararası önemi, UNESCO Dünya Miras Listesi’nde “İstanbul’un Tarihi Alanları” başlığı içerisinde kendilerine yer verilerek tanınmıştır. İstanbul aynı zamanda modern bir şehirdir. Türkiye’nin kırsal bölgelerinden İstanbul’a yönelen iç göç ile şehrin nüfusu son yıllarda ciddi şekilde artmıştır.

Bugün İstanbul, Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 20’sine ev sahipliği yapmakta, GSYH’nin yüzde 22’sini ve vergi gelirlerinin yüzde 40’ını üretmektedir. Türkiye’nin yaratıcı ve kültürel endüstrilerinin merkezlerinin neredeyse tamamı, İstanbul’da bulunmaktadır. Türkiye’de gerçekleştirilen müze ziyaretlerinin yaklaşık olarak yarısı (yüzde 49), kültürel performansların ise yüzde 30’u İstanbul’da hayata geçirilmektedir. İstanbul’un çağdaş kültürü de gittikçe daha çok ilgi çekmektedir.

2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti olan İstanbul’un güçlü yönleri “artan refahı, Türkiye’nin kültürel ve turistik lideri ve öncüsü olarak konumu, sanat ve kültüre karşı artan ilgi ve hepsinden önemlisi genç ve dinamik nüfusudur”. İstanbul, söz konusu enerjisi ve dinamizmiyle diğer dünya şehirleriyle hızlı bir şekilde bütünleşirken şehrin politika yapıcıları da İstanbul’u “küresel bir şehir” olarak konumlandırmaktadır.

İlçeler Arnavutköy, Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kâğıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli, Şile, Şişli, Ümraniye, Üsküdar, Tuzla, Zeytinburnu.

Vakit kaybetmeden İstanbul Sohbet Odaları sayfamızı ziyaret ederek, yeni dostluklara kapı açabilirsiniz. İstanbul ile ilgili bilgileri Genel Bilgiler (ktb.gov.tr) adresinden almış bulunmaktayız. Daha detaylı İstanbul ‘un gezilecek yerlerini ilgili sayfadan araştırarak inceleyebilirsiniz. Bu odamız gibi popüler olan ankara sohbet odaları ve antalya sohbet odaları sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Kategoriler
Sohbet Odaları

Ankara Sohbet Odaları

Ankara Sohbet Odaları, Türkiye ‘nin Başkanet’i ve göz bebeği olan Ankara’nın misafir kullanıcıları için hazırlanmış olan Ankara Sohbet Sayfası titizlikle hazırlanmıştır. Başkent Sohbet Sitesi , Ankara Sohbet ve Chat Sitesi çok popüler bir aramadır. Ankara Sohbet etmeyi bayanlarla yapmak için ankara sohbet odalarında yapabilir, yeni bayan sohbet arkadaşları edinebilirsiniz.

ADININ KAYNAĞI

Ankara adının kaynağı ile ilgili olarak ilk bilgileri  antik yazar Stephanos Byzantinos’dan öğrenmekteyiz. Yazar; kenti, Galatlar’ın kurduğundan bahsederek, ilk adının Grekçe ANKYPA, Latince ANCYRA olduğunu söyler. ANKYPA, Grekçe’de gemi çapası anlamına gelmektedir. Yazara göre kentin kurucuları olan Galatlar, Pontos Kralı Mithradates’in (MÖ 302-265) yanında, Mısır’da hüküm süren Ptolemaioslar’a karşı Karadeniz’de savaşmışlardır. Galat askerilerinin yardımı ile Ptolemaioslar’a galip gelen Mithradates, Galatlar’a hediye olarak, değerli topraklar ve savaşta ganimet olarak ele geçirilen bir gemi çapası hediye ederler. Galatlar kendilerine verilen Ankara ve çevresindeki topraklara yerleşir ve gemi çapasını da kurdukları kentteki Men Tapınağı’na hediye ederler.

TARİHİ

Helenistik dönemde Galat boylarından Tektosag’ların başkenti olan Ankara, Roma döneminde taşra örgütünün başkenti, Bizans döneminde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı döneminde ise Anadolu Eyaleti’nin merkezi olmuştur.

İlk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kent çevresinde yapılan araştırmalarda bulunan tarih-öncesi izler, şehrin insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermektedir.

Buluntular ve araştırmacıların yaptıkları incelemeler, Ankara’da Hititlerin, Friglerin, Lidyalıların ve Galatların yaşamış olduklarını göstermektedir. Şehrin yerleşik düzeni çok eskilere dayanmasına rağmen tarihi, ancak; Hitit devrinden itibaren takip edilebilmektedir.


Ankara’nın doğusunda bulunan Çorum ili sınırları içinde Boğazköy’de (Hattuşa) yapılan kazılarda, şehirle ilgili önemli ipuçları elde edilmiştir. Bir kısım yabancı tarihçilere göre Hitit eserlerinde sıkça rastlanan Ankuwa, muhtemelen bugünkü Ankara şehrinin bulunduğu yerdedir.

Hititlerden sonra yöreye Friglerin hakim oldukları görülmektedir. Eski çağ kaynaklarındaki bir efsaneye göre de Ankara’yı büyük Frig kralı Midas kurmuştur. Şehir merkezi Ulus’ta yapılan kazılarda, Friglerin oturduğuna dair kesin bilgiler elde edilmiştir. Frig devletinin yıkılmasında birinci derecede rol oynayan Kimmer istilasından sonra Ankara Lidyalıların eline geçmiştir. Fakat bu hakimiyet Pers kralı Kyros’un bütün Anadolu ile birlikte Ankara’yı da zapt etmesi üzerine çok çabuk sona ermiştir. Aradan iki asır geçtikten sonra Büyük İskender, Anadolu’daki Pers hakimiyetine son vermiştir.

İmparator Augustos’un Ankara’yı kesin olarak almasından sonra burası bir eyalet olarak gelişmiş, mabetler, pazaryerleri, yollar ve suyolları yapılmıştır.

Ankara 334–1073 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyeti altında kalmıştır. Bu süre zarfında da Hıristiyanlığın Anadolu’daki önemli bir merkezi olmuştur. VII. yüzyıldaki Sasani akınlarından sonra Araplar şehri bir süre ellerinde tutmuşlardır.

Ankara’nın kaderi Bizans ordularının Selçuklu Sultanı Alpaslan tarafından 1071 yılında mağlup edilmesiyle sonuçlanan Malazgirt Meydan Muharebesi ile tayin edilmiştir. Bu galibiyet sonucunda şehir Türklerin eline geçmiştir. Ankara’nın Türklerin eline geçmesi son derece önemlidir. Çünkü Ankara Kalesi askeri bakımdan önemli bir konumdaydı. Diğer taraftan, Ege liman kentlerinden başlayarak Mezopotamya ve diğer doğu ülkelerine kadar uzanan önemli yollar üzerinde bulunan bölge, aynı zamanda doğal kaynaklar açısından da zengindi.

Ankara’nın en parlak devri Alâaddin Keykubat zamanıdır. Bu dönemde şehir askeri bakımdan tahkim edilmiş, cami ve medrese gibi dini ve ilmi eserlerle de imar edilmiştir.

Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında şehir Moğolların istilasına uğramış, tüm çabalara rağmen istilanın önüne geçilememiştir. Sultan Gıyasettin Keyhüsrev Moğol saldırıları karşısında Ankara Kalesine sığınmıştır. Moğol saldırıları sonunda Selçuklu devleti zayıf düşmüş ve bu durum Anadolu’nun İlhanlılar devletinin egemenliği altına girmesine kadar sürmüştür. Ankara bir süre İlhanlıların gönderdiği valilerin, sonra da Eretna oğullarının yönetimi altında kalmıştır. 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa, şehri Osmanlı ülkesine katmıştır. Yıldırım Beyazıt devrine kadar önemli bir olay olmamıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra şehrin kaderi de değişmiştir. Timur Ankara’dan ayrıldığı sırada, Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Mehmet Çelebi padişahlığını ilan etmiş ve böylece Ankara’yı da almıştır.


Kanuni Sultan Süleyman devrinde Anadolu’da bir eyalet örgütü kurulmuş ve Ankara bu Anadolu eyaletlerinden birinin merkezi olmuştur. Şehir 17. y.y. başlarında Celali Ayaklanması sırasında isyancıların eline düşmüştür. II. Mahmut’a isyan eden Mısır valisi Mehmet Ali Paşa’nın kısa bir zaman hakimiyetine giren Ankara, tekrar Osmanlıların eline geçmiş ve artık hiçbir istilaya uğramadan bir Osmanlı vilayeti olarak kalmıştır


Balkan Savaşı sonunda Rumeli vilayetlerinin çoğunun kaybedilmesiyle, batıdaki Türk sınırları İstanbul’a çok yaklaşmıştı. İstanbul Boğazı’nın ele geçirilmesi de oldukça kolaylaşmıştı. Bu yüzden devlet merkezinin İstanbul’da kalması tehlikeli ve sakıncalı görülerek, başkentin Anadolu içinde başka bir şehre taşınılması düşünülmüştür. Savaş yıllarında en çok saldırı batıdan gelmekteydi ve Ankara bu saldırılara hayli uzak kalıyordu. 27 Aralık 1919 tarihinde, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi” Ankara’ya gelerek 29 Aralık 1919’da yayımlanan bir tebliğ ile bütün mebuslara toplantının Ankara’da yapılacağını duyurmuştur. Bu genelgeden sonra 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin merkezi Ankara olarak ilan edilmiştir. 13 Ekim 1923 tarihinde çıkarılan bir kanun ile Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur.

Başkent seçildiği yıllarda Ankara çok az sayıda binası olan küçük, yoksul ve çorak bir şehirdi. İstiklal Savaşımızın hazırlanıp sevk ve idare edildiği bir merkez olarak Milli Mücadelemizin sembolü haline gelen bu tarihi şehir, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra, giderek büyümüş, yepyeni, büyük ve modern bir görünüm kazanmıştır.

Ankara Sohbet Odaları ile ilgili, makaleler ve tarihi ile ilgili bilgi ve belgeler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Ankara Tarihçe ve Diğer Bilgiler (ktb.gov.tr) sayfasından alınmıştır. Ankara Sohbet Odaları ‘nda Sohbet ‘e Başlamak için kullanıcı adınızı yazarak, Sohbete Başlayın demeniz yeterlidir. Omegle Sohbet ‘e Ankara Sohbet Odaları gibi başı çeken popüler chat aramalarındandır.

Kategoriler
Sohbet Odaları

Antalya Sohbet Odaları

Antalya Sohbet Odaları , Antalyalı misafirlerimiz için hazırlamış olduğumuz bir sohbet odasıdır. Bu odayı oluşturmaktaki amacımız, Antalya ‘da yaşayıp birbiriyle tanışmak isteyen sohbet arkadaşlarının aynı ortamda buluşabilmeleridir.

Antalya Hakkında Biraz Bahsedecek Olursak;

Coğrafi Konumu    : Antalya ili, Türkiye’nin güneyinde, merkezi Akdeniz kıyısında olan bir turizm merkezidir. Kuzeyinde; Burdur, Isparta, Konya, doğusunda; Karaman, Mersin, batısında; Muğla illeri vardır. Güneyi, Akdeniz ile çevrelenmiştir. Türk Riviera’sı Antalya kıyılarının uzunluğu 630 km’yi bulur.

Tarihçe    : “Attalos Yurdu” anlamına gelen Antalya, II. Attalos tarafından kurulmuştur. Bergama Krallığı’nın sona ermesiyle (M.Ö. 133) bir süre bağımsız kalan kent, daha sonra korsanların eline geçmiştir. M.Ö. 77’de Komutan Servilius Isauricus tarafından Roma topraklarına katılmıştır. M.Ö. 67’de Pompeius’un donanmasına üs olmuştur. M.S. 130’da Hadrianus’un Attaleia’yı ziyaret etmesi şehrin gelişmesini sağlamıştır. Bizans egemenliği sırasında piskoposluk merkezi olan ismi görülen Attaleia, Türklerin eline geçtikten sonra büyük bir gelişme göstermiştir. Modern şehir, antik yerleşmenin üzerine kurulduğundan, Antalya’da antik çağ kalıntılarına çok az rastlanmaktadır. Görülebilen kalıntıların ilki, eski liman olarak nitelenen liman mendireğinin bir kısmı ve limanı çevreleyen surdur. Surların park dışındaki kısmında restorasyonu yapılan Hadrian Kapısı Antalya’nın en güzel antik eserlerinden biridir.

Antalya şehri ve çevresine antik çağda, “çok verimli” anlamına gelen Pamphylia, Batı kesimine ise Lykia denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege denizinin Batı kıyılarından göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır. II. yüzyıl ortalarında hüküm süren Bergama Kralı II. Attalos, Side’yi kuşatmıştı. Antalya’nın yaklaşık 75 km. doğusundaki Side’yi alamayan kral, şimdiki il merkezinin olduğu yere gelerek bir şehir kurdu. Buraya onun adı verilerek Attaleia dendi. Zaman içinde Atalia, Adalya diyenler oldu. Antalya, onun adından gelmektedir.

Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde, günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı ispat edilmiştir. Milattan önce 2000 yılından bu yana bölge, sırasıyla;  Hitit, Pamphylia, Lykia, Kilikya gibi kent devletlerinin ve Pers, Büyük İskender ile onun devamı sayılan Antigonos, Ptolemais, Selevkos, Bergama Krallığı’nın idaresine girmiştir. Daha sonra Roma Devleti, hüküm sürmüştür. Antalya’nın antik çağdaki adı Pamphylia idi ve burada kurulan şehirler bilhassa II. ve III. yüzyılda altın çağını yaşadı. V. yüzyıla doğru da eski ihtişamını kaybetti.

Yöre Doğu Roma ya da Türkiye’de tanınan adıyla Bizanslıların hâkimiyeti altındayken, 1207’de Selçuklular tarafından Türk topraklarına katıldı. Anadolu Beylikleri devrinde ise Teke Aşiretinin bir kolu olan Hamitoğulları’nın egemenliğine girdi. Teke Türkmenleri, Türklerin eski yurdu bugünkü Türkmenistan’da da nüfus olarak en büyük boylardan biridir.

XI. yüzyılda bir kısmı buraya gelmiştir. Bugün Antalya’nın kuzeyi ile Isparta ve Burdur’un bir kısmı olan Göller Bölgesinin, bir adı da Teke yöresidir. Osmanlılar zamanında Anadolu eyaletine bağlı Teke sancağının merkezi, şimdiki Antalya il merkeziydi. O yıllarda buraya Teke sancağı denirdi. İlin şimdiki adı ise aslında antik çağdaki adının biraz değişmiş şeklidir ve Cumhuriyet döneminde verilmiştir.

XVII. yüzyılın ikinci yarısında Antalya’ya gelen ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi,  kale içinde dört mahalle ve üç bin ev, kale dışında 24 mahallesi olduğunu belirtir.  Şehrin çarşısı ise kale dışındaymış.  Evliya Çelebi’ye göre limanı, 200 parçalık gemi alacak büyüklüktedir. İdarî bakımdan Konya’ya bağlı Teke Sancağı’nın merkezi olan Antalya, Osmanlı imparatorluğunun son yıllarında bağımsız sancak haline getirildi.

Kaleiçi ; büyük bir bölümü yıkılmış ve yok olmuş at nalı şeklinde içten ve dıştan surlarla çevrilidir. Surlar, Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı devirleri ortak eseridir. Surların 80 burcu vardır. Surların içinde kiremit çatılı 3.000 kadar ev bulunmaktadır. Evlerin karakteristik yapıları Antalya’nın sadece mimari tarihi hakkında fikir vermekle kalmaz, aynı zamanda bölgedeki yaşam tarzını, gelenek ve görenekleri en iyi şekilde yansıtır.

1972 yılında Antalya iç limanı ve Kaleiçi semti, özgün dokusu nedeniyle “Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu” tarafından “SİT bölgesi” olarak koruma altına alınmıştır. Turizm Bakanlığı’na “Antalya- Kaleiçi Kompleksi” restorasyon çalışmasından dolayı, 28 Nisan 1984’de FİJET (Uluslararası Turizm Yazarları Birliği) tarafından Altın Elma Turizm Oskarı ödülü verilmiştir. Günümüzde Kaleiçi otelleri, pansiyonları, restoranları ve barları ile eğlence merkezi haline gelmiştir.

Eski Antalya Evleri    : Yazların çok sıcak ve kışların ılık geçtiği Antalya’da eski evlerin yapımında soğuktan çok, güneşi önlemeye ve serinlik sağlamaya önem verilmiştir. Gölgeli taşlıklar ve avlular hava akımını kolaylaştıran özelliklerdir. Depo ve hol görevi yapan girişi ile üç kat üzerine kurulmuştur.

Yivli Minare: Antalya’nın ilk Türk yapısıdır. Merkezde liman yakınındadır. Üzerindeki yazıta göre Anadolu Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat’ın yönetimi zamanında (1219-1236) inşa edilmiştir. Tuğla ile örülen gövdesi, sekiz yarım silindirden oluşur. Bu minarenin bitişiğinde bir cami varsa da yıkılmış olmalıdır. Çünkü Minarenin yanındaki Cami daha geç devre, 1372 yılına aittir. Bir Türk Beyliği olan Hamitoğulları zamanında, Tavaşi Balaban adlı bir mimar tarafından yapılmıştır.

Şehzade Korkut Camii: İlk iskânı yaklaşık 2500 yıl öncesinden başlayarak günümüze kadar kesintisiz yerleşim gören Antalya Kaleiçi, bu süreçte farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Caminin de içerisinde bulunduğu arkeolojik alan kentin bilinen en eski yaşam mekânlarını bünyesinde barındırmaktadır.

MÖ. 330-30 tarihleri arasında  inşa edilen ve Roma Dönemi boyunca da kentin kalbi niteliğinde bir meydan (agora) olarak işlevini sürdüren alanın bir köşesine MS 6. yüzyılda anıtsal bir kilise inşa edilmiş ve daha sonra Türk döneminde cami işleviyle kullanılan yapı, farklı medeniyetlerin izini taşıyan bu yapı kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. 1896 yılındaki yangın felaketine kadar ibadethane işlevini kesintisiz sürdüren bu eser, geçirdiği ağır tahribat nedeniyle artık kullanılamaz hale gelmiş ve yakın zamana kadar kaderine terk edilmiştir.

1970’li yıllarda Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yapılan kısmi onarım yapının daha fazla tahrip olmasını önlese de, zamanla yeni tahribatlar oluşmuş ve özellikle statik sorunlar ve malzeme yorgunluğu nedeniyle geri getirilemeyecek kayıplar yaşanmıştır. 

Karatay Medresesi: İl merkezindeki önemli Türk İslâm yapılarından olup XIII. yüzyıl ortasında inşa edilmiştir.

Evdir Han:  20. yüzyıl başlarına kadar ulaşım at ve develerle sağlanır, ticaret malları da bu hayvanlarla nakledilirdi. Kervanlar yollarda, “Han” ve kervansaraylarda konaklardı. İşte Evdir Han da bunlardan biridir. Antalya’dan kuzeye giden yol üstündedir. Bugünkü Antalya-Korkuteli kara yolunun 1 km. doğusunda ve il merkezine 18 km. uzaklıktadır. En fazla dikkati çeken kısmı sivri kemerli portalıdır. XIII. yüzyılın başlarında yapılmış bir Selçuklu eseridir.

Kırkgöz Han:  Antalya – Afyon eski yolundaki ikinci durak yeri Kırkgöz Han’dır. Kırkgöz Han Antalya’ya 30 km. uzaklıkta bulunan Kırkgöz’de,  Pınarbaşı mevkiindedir. Çok sağlam bir durumdadır.

Düden Şelâleleri: Antalya il merkezinin yaklaşık 10 km. kuzeydoğusundaki bu şelâle, şehri simgeleyen tabiat güzelliklerindendir. 20 metre yükseklikten dökülür. Ana kaynağı Kırkgöz mevkisidir. Aşağı Düden Şelâlesi ise Lâra Plajı yolundadır.  Kent merkezinin güneydoğusunda, 40 metre yükseklikteki falezlerden denize dökülür. Antalya’nın simgeleşmiş tabiat güzelliklerindendir.

Kurşunlu Şelâlesi: İl merkezinin doğusundaki Alanya yolunun 24. km’sindeki sapaktan Isparta yoluna girildikten 7 km. sonra ulaşılabilir.  Bu tabiat harikası da en çok ziyaret edilen yerlerden biridir. Şelâle bir masal diyarından çıkıp gelmiş gibidir. Yemyeşil derin bir vadinin içindedir. Bütün çevresi yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşle gezilebilir. Yer yer gölcüklerin oluştuğu sularda çok sayıda balık yaşamaktadır. Aynı zamanda zengin faunası ile dikkat çeker. Düden, Kurşunlu ve Manavgat Şelâleleri, birçok Türk filminde mekân olarak kullanılmıştır. Hepsine de otobüsle rahatlıkla gidilebilir.

Lâra – Konyaaltı Plajı: Antalya il merkezinin 10 km. kadar doğusundaki doğa harikası Lâra Plajı ile Antalya merkezinin batı kıyısındaki Konyaaltı Plajı şehrin en güzel kıyılarıdır.

Perge: Antalya 18 km doğusunda, Aksu Bucağı yakınındadır. Kilikya – Pisidia ticaret yolunun üstünde yer aldığı için önemli bir Pamphylia şehridir. Kuruluşu diğer Pamphylia şehirleriyle aynı zamana rastlar (Milattan Önce VII yüzyıl). Perge, Hıristiyanlar için önemli bir kent idi.  Aziz Paulos ve Barnabas, Perge’ye gelmiştir. Magna Plancia gibi kimi zenginler buraya önemli anıtlar kazandırmışlardır. İlk kazıların 1946 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından başlatıldığı Perge’de; Tiyatro, Stadyum, Sütunlu Cadde, Agora’dan oluşan şehir kalıntıları bulunmuştur.

Karain Mağarası: Antalya’nın 27 km. kuzeybatısında, Yağcılar sınırları içindeki Karain Mağarasında bulunan kalıntılar Paleolitik, Mezolitik, Neolitik ve bronz çağlarına aittir. Bu mağara, görülmesi gereken yerlerdendir.

Ariassos:  Antalya-Burdur otoyolunun 48. kilometresinde, sola dönülen bir sapaktan 1 km. içerdedir. Bir dağın yamacında kurulmuş olup, hamamları, kaya mezarları açısından görülmeye değerdir. Ariassos kentine girilen vadinin başlangıcında kentin en görkemli kalıntısı olan giriş kapısı yükselir. Roma devrinden kalma bu anıt, 3 kemerli ve dolayısıyla 3 girişli olduğu için, yöre halkınca “Üç kapı” diye anılır. Kentin şaşırtıcı bir özelliği, dörtte üçünün, olağanüstü gösterişli anıtsal mezarlar olan nekropolis kalıntısı olmasıdır.

Hayat Tarzı    : Antalya ve çevresinde, asırlardır süzülen iki hayat tarzının da mirası vardır. Türkler buraya ilk geldiklerinde yerleşik düzene hemen uymuşlar; köy, kasaba ve şehirler kurmuşlardır. Nüfusun bir kesimi ise Türklerin Anadolu’ya gelmesinden önce olduğu gibi konargöçer hayatı sürdürmüştür. Yarı yerleşik demek olan bu hayat tarzına göre, birbirine akraba en az 15–20 aile, bazen de yüzlerle ifade edilen sayıdaki aileler; kıl çadırlarda yaşar, yazın dağlara çıkar, kışın ise kışlak denen sıcak ovalara inerlerdi. Deve, koyun gibi hayvanları yetiştirir bunlardan ürettikleri ürünleri, yerleşik halkın ürünleriyle değişerek ya da satarak geçinirlerdi. Et, süt, yağ üretirler, kıl çadır ve doğal kökboyalı kilim dokurlardı. Kışlaklarda dar alanlara tahıl, sebze ekenler bile olurdu. Hatta Osmanlı ordusuna at yetiştiren büyük konargöçer grupları (aşiret, oymak) vardı.

Bugün Avrupa’nın en önemli müzelerini süsleyen Türk kilimleri, bu insanların el emeği göz nurudur. Günümüzdeki halk müziği kültürünün çok büyük bir kısmı konargöçerlerden mirastır. Karacaoğlan, Dadaloğlu gibi Türk halk şiiri ve müziğinin en büyük ozanları, bu kültürün temsilcileridir. Eskiden beri kırsal kesimdeki köylerde yerleşik hayatı sürdürenler kendilerini, “yerli, köylü” gibi tabirlerle nitelerken, Yörüklerin topluca yerleştiği bir köye gitseniz “Burası Yörük köyü” derler Türkiye’nin hemen her tarafında bu tür nitelemeleri duyabilirsiniz. Ancak insanlar eskilere uzanan bu hayat farkını bu şekilde vurgulasa da, hepsi aynı köke sahiptir ve Türk’tür. Aslı birbirlerine farklı gözle bakmazlar ve bunu bir zenginlik olarak görürler.

Bugün Türkiye, çağdaş modern hayata en iyi uyum sağlayan, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerden biridir. Ama hem nostaljik hem de kültürel değeri olan, binlerce yıldır devam eden hayatı sürdüren, birkaç küçük konargöçer grubu kalmıştır günümüzde. Sayıları da birkaç yüz kişiyi geçmez. Hazin bir biçimde, o hayat tarzından sadece develer kalmıştır. Yolunuz düşerse yaz aylarında Belek, Manavgat ve Alanya’da süslenmiş, çanlı çıngırdaklı turist taşıyan develer görürsünüz. İşte o günlerden hatıradır bu develer.

Ayrıca Kemer’de ve Antalya Kumluca yolunda yine yerli yabancı turistlere hizmet veren Yörük çadırları görürsünüz. Yarı müze görünümündeki bu çadırlarda Yörüklere has ayran ve gözleme yiyebilirsiniz. Antalya’nın yerli halkı bugün bile imkân bulduğunda yazın Gömbe, Sütleğen, Alanya gibi yaylalara çıkar. Bu gelenek, atalarından kalan bir hatıradır. Alanya gibi bazı ilçelerde kışın Toros dağlarında kuyularda saklanan karların, Ağustos ayında dağdan indirilerek ilçe merkezine getirildiğini, şerbet haline getirilerek seyyar satıcılar tarafından satıldığını görürsünüz. Bu da yine Yörüklerin eski geleneklerinden sadece biridir.

Yerel Yemekler    : Yörüklerin beslenme tarzının temelini, hayvancılık ve buğdaydan elde edilen besinler belirler. Kıyı şeridinde az da olsa yaş sebze üretilmesine karşın iç bölgelere gidildikçe buğday ve kuru sebze ağırlık kazanır. Antalya’da dünya mutfaklarının tamamına turistik otel ve lokantalarında bulmak mümkündür. Ama yöreye has yerel yemekler şunlardır: Saç kavurması, Tandır kebabı, Kölle (buğday, fasulye, nohut ve bakla haşlaması), Domates civesi, Hibeş, Arapaşı

İklimi: Akdeniz ikliminin hâkim olduğu Antalya’da, kışlar ılıman ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer.

Ulaşımı: 
Karayolu, havayolu ve denizyolu ile ulaşım sağlanmaktadır. Antalya havalimanı uluslararası hava trafiğine açıktır.

Yüz ölçümü: 20.723 km²

Nüfus: 2.328.555

Antalya Türkiye ‘nin en gözde turizm şehirlerinin başında gelmekte olup, Antalya Sohbet Odaları ile de sohbet odaları arasında en popüleri olma yolunda ilerlemektedir. Antalya’nın Tarihçesi ile ilgili bilgiler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘nın resmi web sitesinden alınmıştır.

Genel Bilgiler (ktb.gov.tr)

Kategoriler
Sohbet Sayfaları

Mobil Sohbet Odaları

Mobil Sohbet Odalarında Kesintisiz Sohbetin Keyfini Yaşayın konulu makalemizde, siz kullanıcılarımıza mobil sohbet odalarında keyifli bir sohbet sürmenizi anlatmayı hedefledik. Gelişen internet ortamıyla birlikte, insanlar bilgisayarların yerini tablet ve mobil cep telefonlarının da almasıyla artık bulundukları her ortamdan, internete girebilmekte olup, can sıkıntısında mobil cihazlarından oyun yada sohbet platformlarına girip kafa dağıtma yoluna gitmektedir.

mobil sohbet sayfası

Mirckolik.Com Türkçe Mirc Sohbet Sitesimizi ziyaret edecek olan misafirler için hem web sohbet ara yüzünü hem de mobil sohbet ara yüzünü her iki türlüde tasarlayarak web sitemize girecek olan sohbet kullanıcılarına sorun yaşamadan, direkt olarak sohbete bağlanabilecekleri bir platform sunmayı amaçladık. Web Sitesi Mobil Sohbet görüntüsünde de göreceğiniz üzere Kullanıcı adı ve Şifre (varsa) alanlarını doldurarak sohbete başlayın butonuna basarak, yeni sohbet arkadaşları edinmeye başlayabilirsiniz. Birbirinden güzel sohbet misafirlerinin yer aldığı, dünyanın bir çok ülkesinden ve yaygın olarak Türkiye ‘nin bir çok ilinden sadece keyifli sohbet etmek ve günün ve hayatın yaşanan stresinden kurtulmak için girmiş misafirlerle keyifli dakikalar geçirmeniz için Mirckolik.Com olarak elimizden gelenin her zaman en fazlasını yapmaya kendimize misyon olarak edinmiş ve emin adımlarla daha da güzel bir sohbet sitesi olma yolunda sağlam adımlar atmaktayız.

Sol taraftaki örnek resimde de gördüğünüz şekilde mobil sohbet odalarına giriş bu kadar basit ve kolay. Yepyeni arkadaşlıklara, dostluklara mobil chat sayfamızla başlayın. Gelişen internet ortamında artık her şeyin mobil telefonlardan yapıldığı ve günümüzde artık yaygınlaşan mobil telefonların kullanımının önünün geçilemeyeceği baz alınırsa, bu şekilde mobil girişimler kullanıcılara oldukça cazip gelecek bir uygulama olmakla birlikte, android ve ios cihazlarınıza google play ve app store den sorunsuz indirerek yada , mobil telefonunuzdan web arayüzüne https://www.mirckolik.com yazarak başlayabilirsiniz. Sohbet ederken yaşayacak olduğunuz herhangi bir sorunu bize info[@]mirckolik.com mail adresimize ekran görüntüsü alarak yada açıklayıcı bir mesaj ile iletmeniz durumunda, görünen ve yaşanan hatalar anlık olarak düzeltilebileceği gibi, siz sohbet misafirlerini de sorun yaşamadan chat yapmaları sağlanabilecektir.

Mobil sohbet sayfamızda keyifli ve eğlenceli zaman geçirmenizi diler, Mirckolik.com yönetimi olarak bol gülmeli, yeni arkadaşlıklar ve dostluklar edinmeli bir zaman geçirmenizi dileriz.

Omegle Sohbet hem görüntülü hemde normal sohbet ortamını anlatan bir sayfamızdır. Yurtdışı kullanıcılarının yanı sıra Türkiye ‘den kullanıcılarından yaygın olarak kullandığı bir platformdur. Resmi giriş adresi omegle ‘dir.

Kategoriler
Sohbet Odaları

Omegle Sohbet Odaları

Merhaba sevgili arkadaşlar bu gün sizlere Omegle Sohbet Odaları ‘nın görüntülü bir sohbet odası olduğunu ayrıca omegle chat , omegle tv , ometv gibi dünyaca ünlü görüntülü sohbet sitesinden bahsetmek istedik.

Görüntülü sohbet odaları açısından en geniş ve en ferah platformlardan birisi olacaksınız. Özellikle de omegle tv işlevselliğinde sohbetin koyu kıvama ulaşma olanakları da çok fazla. Yani siteye ücretsiz olarak üyelik açacağınız için kısa süre içerisinde sohbete başlayabilirsiniz. Şehir bölge, hatta uluslararası alanda bil görüntülü sohbet gerçekleştirme olanaklarınız artmış olacak bu başarılı sohbet ortamında. Özellikle de sohbeti detaylandırıcı bir şekilde yapmaya yönelik birçok fırsat da edinme şansınız olabilir. Keza tamamen gizlilik ilkesine bağlı olan bu hoş sohbet odalarında, gecenin ilerleyen saatlerine doğru bir bakarsınız ki karşılıklı olarak her iki tarafın da üzerinde herhangi bir kıyafet kalmamış olur. Bu gibi etkileşimleri yoğun olarak sunabilecek tarzda bir platform. Tabii tamamen güvenilir ve gizliliği de göz ardı ederek çeşitlendirici olanaklar tanıdığı için sizler gayet yerinde ve hayat ettiğiniz tarzda sohbetler için kendinizi şimdiden hazırlamalısınız. Sohbet odaları bu platformda sürekli olarak da güncel tutulmaktadır. Bu aşamalarda yoğun bir sistemi takip ederek detaycı, hızlı ve çok daha iyi seviyelere de ulaşacağınız tarzda görüntülü konuşmalarınız olacak.

Bu etkileşimleri değerlendirerek ilerlemeye başladığınız an zaten bu platformdaki niteliği de çok daha iyi bir etkileşimle takip edeceğiniz bir ortama dahil olacaksınız. İşte bu ortam omegle platformu sayesinde de iki katına çıkacak olan bir ortama dönüşmüş olacak. Ülkemizde bu alanda en iyi ve ferah yayıncılık hizmetleri sunmakta olan Omegle’deki genel yayıncılığı gerçekten de her alanında çok ama çok sevmiş olacaksınız. Benimseyip çok güzel noktalarda da hoş sohbetlere erişme olanağı bulacağınız bu sohbet odalarından daima keyif almış olacaksınız.

Ülkemizde en kaliteli görüntülü sohbet odaklarından birine dahil olabilirsiniz. Nasıl mı? Çok basit. Bunun için Omegle tv platformuna giriş yapmalı ve kendiniz için bir profil oluşturmalısınız. Sonrasında ise günün her anında görüntülü sohbet özelliğine sahip olan bu ayrıcalıklı platformda vakit geçirebilir, hoş sohbetlere dahil olma imkanı bulabilirsiniz. Bu sistem sayesinde de zaten her daim Omegle platformunun verimli bir yapı ile çeşitlendireceğiniz bir yapı oluşturabileceğini, hoş arkadaşlıklar kurmanıza da yardımcı olacağını bilmenizi isteriz. İşte bu gibi etkileşimleri doğrudan, muazzam sohbet fırsatlarını da beraberinde alarak değerlendirme konusunda Omegle tv ayrıcalıklarına kendinizi bırakın.

Ki birçok sohbet sitesinin aksine Omegle’deki genel düzen sizin içinizi ısıtacak türden imkanlar sağlayacak. Bu konuyu biraz daha açacak olursak eğer; günlük hayattaki asosyal kaçınılmazlığı düşünün. Evet, her birimiz yoğun bir şekilde çalışıyor, insanlar içerisine karışıyoruz. Buna karşın birçok kalabalık olmasına rağmen kendi içimizde yalnızlığımıza mahkum kalma durumumuz ise çok fazla. Yanı başımızdan geçen, hayatımızın belki de en değerli olabilecek insanlar fark edememe durumlarımız oluyor. İşte bu sebepten dolayı da onlie sohbet ortamları çok daha donanımlı, çok daha yoğun arkadaşlıklar kurarak çok güzel dönemleri yakalama imkanını da sizler için sunabilecek. Bu gibi etkileşimler sayesinde kameralı sohbeti hem bilgisayarlarınız, hem de mobil cihazlarınız üzerinden yapabilme olanağı da bulacaksınız. Bu da gerçekten de Omegle tv’deki genel düzeni ve yoğunluğu çok daha sistemli bir düzende yaşamanızı sağlayacak. Bu tarz arkadaşlıkların seviyesi de karşılıklı iletişim sayesinde çeşitlendirilebilir. Yani cesur ve cüretkar kameralı sohbet olanaklarınız da artmış olacak bu gibi etkileşimler sayesinde.

İşte bu sebepten dolayı Omegle’deki genel sohbet odaklarına dahil olarak bu odaların kapasitesi ve arkadaşlıkların erişebilecek olan boyutlarına bir göz atmanızı öneririz. Bu sistem sayesinde de sizler gündelik hayatınızı çok daha yoğun, çok daha güzel bir arkadaşlık sohbet olanağı yakalayarak geçirme şansı da bulacaksınız. Hatta öyle zamanlar olacak ki bir an önce tüm koşturmacalarınız bitsin, doğrudan eve gidip sohbet odalarına dahil olabilecek etkileşimler kuralım diye beklemiş olacaksınız. Bu gibi etkileşimleri daima değerlendirip kendinize göre bir sohbet ortamı kurabilirsiniz. Unutmamak gerekir ki sanal alemin en verimli sohbet odalarından birisinde vakit geçirme fırsatınız olacak. İşte bu fırsatı yoğun yoğun deneyimleyebilir, kendinize göre bir etkileşim olanağı da yakalayabilirsiniz. Bu etkileşim sayesinde de hayatınızı mutlu edecek arkadaşlıklar, hoş ve cinsel içerikli sohbetlere de dahil olma imkanı bulacaksınız.

Tüm bunların yanı sıra bu özel görüntülü sohbet platformunun güvenilirliğine dair de sizlere birkaç önemli bilgi sunmak istiyoruz. Pek çok açıdan omegle sohbet ortamı sizin her zaman güvenilir ve iyi bir sohbet alanı açmanızı sağlayacak derecede başarılı bir ortam. Bu ortama dahil olarak gününüzü çok daha özel geçireceğiniz arkadaşlıklar yakalayabilirsiniz. Modern partnerler online tanışma fırsatları sayesinde çok daha etkili bir konumda ortaya çıkar. Birlikte olmak isteyeceğiniz partner arkadaşlıkları, hatta aşkı bulacağınız sohbetlere, özel dakikalara bu platformun tanıyacağı olanaklar sayesinde dahil olma imkanınız da olacak. işte bu sebepten dolayı da muhakkak Omegle’nin sunduğu bu özel sohbet hizmetlerinden yararlanmaya başlamalısınız. Bu gibi etkileşimleri değerlendirip sıcacık bir sohbet ortamına kendinizi bırakma olasılığınız da çok fazla olacak. Bu sebepten dolayı da muhakkak iyi bir sohbet arkadaşlık, özel görüntülü sohbet akışı kuracağınız bir platform arayışındaysanız eğer muhakkak bu sitedeki etkileşime dahil olmalısınız. Bu sayede ortaya en iyisini çıkaracak bir etkileşim de yakalama şansı bulacaksınız.

OmeTV , Omegle Sohbet Odaları, Görüntülü sohbetin en kaliteli yeri ve resmi adresi Omegle Sohbet adresidir. Normal Sohbet Odalarımızdan Antalya Sohbet Odaları ve Ankara Sohbet Odaları ‘da siz Kullanıcılarımıza cazip gelebilir. Omegle ile ilgili daha detaylı dökümasyon için FAQ about OmeTV Random Chat Alternative ziyaret edebilirsiniz.

Kategoriler
Sohbet Sayfaları

Bizimmekan sohbet odaları

Merhaba arakadaşlar bu gün sizlere türkiyenin önde gelen sitelerinden bizimmekan sohbet hakkında bilgilendirmek istedik Türkiye’nin en büyük ve köklü seviyeli yazılı sohbet odaları üzerine hizmet veren BİZİMMEKAN chat Odaları’na sizler de üyeliksiz ve ücretsiz bir şekil de giriş yapabilirsiniz.

Kaliteli ve güzel bir ortam da sizler de Türkiye’nin ve Avrupa’nın en iyi sanal alemin rakipsiz tek paylaşım  yeni çağın kültür eğlence ve arkadaşlık portalımıza sizler de Google üzerinden bedava ve ücretsiz bir şekil de giriş yapabilirsiniz. Sitemiz tamamen bir paylaşım ve arkadaşlık sitesi olduğundan Google ve diğer arama motoru sosyal paylaşım ağ siteleri üzerinden sitemize giriş yapan kullanıcılarımıza biraz sitemiz hakkında bilgiler sunmak istiyoruz. BİZİMMEKAN sohbet siteleri olarak tamamen sizlerin iyi ve kalıcı güzel seviyeli bir ortam da yeni insanlarla daha yakından tanışmanız ve ileri de güzel dostluklar yeni aşkların yaşandığı bir yazılı sohbet sitesi olarak sizlere ücretsiz bir şekil de hizmet vermekteyiz. Chat odalarımızda Türkiye ve Avrupa’nın bir çok farklı Ülke ve Şehir’lerden sitemize giriş yapan Ba/Bayanlarla sizler de chat odalarımızda güzel paylaşımlara katılabilirsiniz. Tanıtım olarak bugün ele aldığımızı bizim mekan chat odalarımız da tamamen sizlerin kendi istekleri doğrultusunda giriş yaptığınız muhabbet odalarımız da sizlere günün 7/24 Saat’i online bir şekil de chat odalarımızda en iyi hizmeti vermeye devam ediyoruz.

Hayatınıza yeni bir neşe yeni bir tad katacak olan sanal alemin en iyi arkadaşlık sitesi olarak sizlere vermiş olduğumuz muhabbet kanallarımızda sizler de günlük  yoğun iş temposunu bir nebze olsa da bizimle chat odalarımızda üstünüzdeki bu stresi atabileceksiniz. Ücretsiz bir şekil de sohbet edebiceğiniz bir mekan da sizler de yeni ve eski yazılı chat kullanıcıları ile aynı bir catı altında paylaşımlara katılabeceğiniz chat odalarımız da kendinize bir takma isim nick (rumuz) alarak kolay bir şekil de sitemizin sohbet bölümüne giriş yapabileceksiniz.

Eğlence ve keyif dolu güzel bir ortamda sohbet edeceğiniz gerçek insanlarla sizlere daha kaliteli bir sohbet ortamı yaratmak için kendini geliştiren ve kullanıcıların öneri şikayet ve istekleri taleplerine yer verilen bir eğlence sitesinden daha fazlasını yaşamak istiyorsanız sizleri de sohbet kanallarımıza bekliyoruz. Bizimmekan sohbet kervanına sizlerin ilk girişiniz ise; sizler de ücretsiz ve üyeliksiz bir şekil de giriş yapabilirsiniz. Yeni insanlarla bilgi paylaşım adına sizler de Bay ve Bayan diğer kullanıcılarımızla güzel vakitler geçirebilirsiniz. Kullanıcılarına mobil uyumlu bir şekil de hizmet veren Bizimmekan mobil sohbet odalarımıza sizler de artık cep telefonlarınızdan çok kolay bir şekil de giriş yapabileceksiniz.

BİZİMMEKAN SOHBET ODALARI

Ana sayfamız üzerin de sizler de sitemize ilk giriş yapıyorsanız öncelikle sizleri temsil edecek kendinize ait bir takma isim (nick) almanız yeterli olacaktır. Burada kendi isminizi özel ad soyad bilgileri vermek yada gizlemek tamamen sizlere bırakılmış. Bay ve Bayan kullanıcılarımızın giriş yaptığı chat kanallarımız olarak sizlere hizmet verdiğimiz kanallarımız sıras ile; Bizimmekan, sohbet, chat, radyo, oyun ve muhabbet odalarımızdır. Sunucumuzun genel yardım kanalı olarak #OperHelp , #Yardim kanallarımızı kullanabilirsiniz. Günün 7/24 Saat’i keyifli muhabbet’lerin yaşandığı chat odalarımızda sizler de yeni insanlarla tanışabilir, bilgi ve paylaşımlar da bulunabilirsiniz. Bizim mekan oyun soru cevap eğlence odalarımızda sizler de diğer yarışmacı kullanıcılarımızla kıyasıya bir şekil de yarışabilirsiniz. Her Ay’ın sonunda birinci (1) gelen yarışmacı arkadaşlarımıza sitemizin yönetimi tarafından sunucumuzun resmi global odalarında operatör (@) yetkisi ve çeşitli ödüller verilmektedir.

Her Ay’ın sonunda oyun botumuzun topladığı puanlar sonrası kazan oyuncu arkadaşımızın kullanıcı ismini Vip ve kanal topiclerine nickleri özel bir şekil de yazılmaktadır. Bizimmekan radyo müzik keyfi ile sizler de günün her saatin de bedava online bir şekil de radyomuzu dinliyebileceğiniz radyo kanalımızda en güzel hit parçalarla sizler de sevdiklerinize, eş dost ve arkadaşlarınıza istek parçalar da bulunabilirsiniz. Hem muhabbet, hem oyun bunun yanında radyo kanalımızda güzel vakit geçirebileceğiniz sanal alemin en iyi seviyeli ve  eğlenceli chat sitemize sizler de Google üzerin den ücretsiz bir şekil de sitemize giriş yapabilirsiniz.

Kategoriler
Sohbet Sayfaları

ücretsiz ve üyeliksiz sohbet odaları

Merhaba değerli arkadaşlar sizler için hazırlamış olduğumuz Üyeliksiz Sohbet, denildiği zaman akla gelen ilk sitelerden olmak için sizlere ücretsiz bir sohbet platformu sunmak için ücretsiz sohbet odalarımızı sizlere 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde hizmet vermek için açmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzre çoğu arkadaşlık ve sohbet siteleri ücretli şekilde hizmet vermektedir. Aradığımız arkadaşlığı ve sohbeti neden parayla yapalım ki? Mirckolik.Com olarak sizlere tamamen ücretsiz ve kısıtlamasız bir sohbet ortamı sunuyoruz.

Ülkemizde bulunan ücretli sohbet arkadaşlık sitelerini ardımızda bırakarak Ücretsiz Sohbet siteleri arasında zirvede oturmaktan sizlere ücretsiz bir sohbet platformu sunmaktan gerçekten onur ve grur duyuyoruz. Ücretiz sohbet odalarımızda tamamen ücretsiz kayıt olabilir ve ücretsiz sohbet edebilirsiniz. Dilediğiniz gibi oyun kanallarımızda kendi dişinize göre rakip bulabilir kran krana bir rekabet yaratabilirsiniz. Ücretsiz Sohbet odalarımız içerisinde bulunan radyo kanalımızdan sevdiklerinize istediğiniz şarkıları armağan edebilir ve chat, sohbet ederken istediğiniz müziği dinleyebilirsiniz.

Sohbet edebilmeniz için hiçbir şekilde bir sınırlama getirilmemiştir. Bu sayede ne kadar sürede ya da ne zaman sohbet etmeyi arzuluyorsanız edebilir ve gününüzün da daha verimli bir şekilde geçmesini de sağlayabilirsiniz. Hemen ücretsiz sohbet odaları yoluna sizlerde vakit kaybı yapmadan başvurarak hoşunuza giden ya da konuşmaktan fazlası ile keyif almış olduğunuz insanları yakından tanıma şansınız en iyi şekilde değerlendirmeye de başlayabilirsiniz. Keyif veren ve sizleri en iyi şekilde mutlu etmeyi yardımcı olacak en güzel yanlardan bir an önce yararlanabilmek adına hiç vakit kaybı yapmadan sohbet odalarına başvurmaya çalışabilirsiniz. Sohbet etmenize yardımcı olacak odalar sizin için hazırlanmış ve bu odalara geçiş yaparak en yeni insanlarla daha yakından seviyeli bir şekilde tanışabilme durumu ile karşı karşıya da kalacaksınız.

Kategoriler
Sohbet Sayfaları

Bayan sohbet odaları ile sohbetin adresi

Merhaba değerli arkadaşlar bu gün ki konumuzda Türkiye’nin en keyifli ve kaliteli muhabbet odaları olarak bugün sizlere bayanlarla ve kızlarla chat odalarımız üzerin de yeni arkadaşlıklar nasıl bulabilirsiniz bu konu üzerin de sizlere faydalı bilgiler sunmaya devam ediyoruz.

Bayan sohbet odaları ana sayfamı üzerin de sizler de dilerseniz bilgisayar yada mobil cep telefonlarınız sayesin de bedava chat odalarıma giriş yapabileceksiniz. Kızlarla tanışma odalarımız da sizler de güzel arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Günlük yaşantımız da insanlar kendilerine bir eş dost partner arkadaşlık kurmak isterler. Bura da dilerseniz erkek dilerseniz kızlarla chat odalarımız da sizler de Türkiye’nin ve Avrupa’nın farklı yerlerin de sitemize giriş yapan bayanlarla daha yakından tanışa bilirsiniz.

Erkek kullanıcıların daha çok bayan ve kız arkadaş arayışı için de olduğumuz bu zamanda artık sizler de hayatınıza renk verecek belkide real de bulamadığınızı muhabbet odalarımız da bulabileceğiniz bir bayan arkadaşınızı belki de sitemiz eğlence odaların da bulabileceksiniz. Şöyle genel olarak ele alacak olursak sadece bayan arkadaş arıyan ve niyetleri gerçek ciddi olan erkek kullanıcılarımıza sitemiz odaların da herhangi bir yaş sınırlandırması yoktur. Sadece site yönetimi olarak tamamen sizden tek istediğimiz Kızlarla chat odalarımız da bayan kullanıcılarımıza saygılı ve dürüst olmanız, herhangi bir yalan dolan yada kandırmaca yanıltma olmaksızın güzel ciddi arayışlar yapmanız sizlerin acısından daha iyi olacaktır. Çünkü efendi düsürt erkekleri bayanlar daha çok tercih eder, bu şekil de daha çabuk kendinize bayan arkadaş bulabileceksiniz.

Sohbet sunucumuz Türkiye’nin her kesimin de giriş yapan kullanıcılarımıza aynı eşit şekil de ayrım yapmaksızın doğrudan hizmet vermektedir. Bayan chat sitelerin ana amacıda yeni arkadaşlıkar bulmanıza yardımcı olmaktır. Sitemiz odalarına sizlr de üyeliksiz ve ücretsiz bir şekil de bağlantı kurabilirsiniz.

Samimi ve sıcak gerçek bir ortam da sizler de kendinize yeni arkadaşlıklar kurmak isterseniz sizleri de tanışma izdivaç kanallarımıza bekliyoruz. Genel bayan ve kızlarla tanışma kanallarımız başlıca #Bayansohbet #Oyun #Radyo odalarımızdır. Bu odalarımıza sizler de çok kolay bir şekil de giriş yapabilirsiniz. İstanbul, Bursa, Konya, Kayseri, Almanya, Fransa, Hollanda, Adana, Diyarbakır, Batman, Trabzon, Afyon, Adıyaman, İzmir, Ankara ve Zongukdal olmak üzere sizlere Türkiye’nin ve gurbet yabancı ülkeler üzerine hizmet verdiğimiz şehir kızlarla tanışma sohbet odalarımız üzerinden bedava anında hemen chat yap sohbet anlayışı ile sizlere en iyi şekil de hizmet vermekteyiz.

Evli çiftlerle sohbet, dul bayanlarla sohbet odaları, evli chat odalarımız da sizler de daha önce evlenmiş ama mutlu olmamış şiddetsiz geçimsizlik nedeni ile ayrılmış dul kadınlarla tanışabilirsiniz. Onların dertlerini dinliyerek onlarla ortak fikirler üreterek belki de kendinize güzel arkadaşlıklar kurabileceksiniz.

Sohbet odalarımıza giriş yapan kullanıcılarımız rahatsızlık durumunda hemen sitemiz deki yönetici arkadaşlara durumu bildirmeleri gerek. Bayanları boş yere rahatsız etmek tamamen yasaktır. Aşağıdaki kurallara öncelikle uymanız gereklidir.