servere bağlı iken /server engeli ve // komutları engeli

özellikleri // ile başlayan veya | ., | / gibi olan komutları girdiğinizde sizi uyarır.

/timer lı herhangi bir komut girdiğinizde sizi uyarır

/server komutunu girdiğinizde birservere bağlı ise bağlantıyı kesip kesmemek istediğinizi sorar. Aynı zamanda -n ve -m parametreleri varsa işlemi gözardı eder.
-zararlı kod örneği : /server info 🙂

on *:input:*: {
if $regex($1-,(^\/{2})|(\| .)|(\| \/)) {
if $input(Size zararlı olabilme ihtimali olan bir kodu girdiniz $crlf $+ Kod: $eval($1-,2) $crlf $+ komutu çalıştırmak istiyormusunuz?,y ,Uyarı!) { $eval($1-,2) }
haltdef
}
if $regex($1-,(\.|\/)+timer* (-m|[0-9])) {
if $input(Timer içeren komut girdiniz çalıştırmak istiyormusunuz?,y ,Uyarı!) { $eval($1-,2) }
haltdef
}
if $server && $regex($1-,(^\/server$)|(^\/server [^(\-n|\-m)])) {
if $input(Servere bağlı iken server komutunu girdiniz devam etmek istiyorsanız server ile bağlantınız kesilecektir?,y,Uyarı!) { $eval($1-,2) }
haltdef
}
}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir