!nick ekle isim yaş sistemi

/* Kullanım */

Kodun kullanımına gelince;
!ekle nick isim yaş , eklenen nick’i isim ve yaş olarak, ekleyenin adına kaydeder.
!sil nick Yazılan nick’i ekleyenin tablosundan siler.
!liste Nick eklemiş olan kaç adet kayıt olduğunu listeler.
!liste nick , nick adına eklenmiş, hangi nickler olduğunu listeler

Kod:

on *:load:{
if (!$isdir(nickler)) mkdir nickler
if (!$hget(_nickler)) { hmake _nickler 100 | hload -is _nickler nickler.hash }
}

on *:start:{
if (!$isdir(nickler)) mkdir nickler
if (!$hget(_nickler)) { hmake _nickler 100 | hload -is _nickler nickler.hash }
_nyuk
}

on *:text:*:#:{
if ($chan == #kontrol) {
if $regex($1,/^!(ekle|sil|liste)/i) { var %_x = $regml(1)
var %_xms hsave -is _nickler _nickler.hash
var %_xs = hsave -s $nick $mircdirnickler $+ / $+ $nick $+ .hash
var %_xl = hload -s $nick $mircdirnickler $+ / $+ $nick $+ .hash
if (%_x == ekle) {
if (!$2 || !$3-) { msg # $nick Eksik bir komut girdiniz, doğru kullanım; !ekle nick isim yaş , şeklinde olmalıdır. | return }
if (!$hget($nick)) { hmake $nick 100 | hadd -m _nickler $nick 1 | %_xs | %_xms }
hadd -m $nick Kayıtlar $calc($hget($nick,Kayıtlar) +1)
hadd -m $nick $2 $3-
msg # Kayıtlarımıza, $2 nick’i $nick tarafından başarıyla eklendi.
msg # Toplam ( $hget($nick,Kayıtlar) ) adet kaydın bulunmakta.
%_xs
}
if (%_x == sil) {
if (!$2) { msg # $nick Eksik bir komut girdiniz, doğru kullanım; !sil nick , şeklinde olmalıdır. | return }
if (!$hget($nick,$2)) { msg # Böyle bir kullanıcı zaten kayıtlarda, bulunmamaktadır. | return }
hdel $nick $2
hadd -m $nick Kayıtlar $calc($hget($nick,Kayıtlar) -1)
msg # Kayıtlarımızdan $2 , $nick tarafından başarıyla silindi.
msg # Toplam ( $hget($nick,Kayıtlar) ) adet kaydın bulunmakta.
%_xs
}
if (%_x == liste) {
if (!$2-) { _wlist # | halt }
msg # $2 tarafından, kayıt edilen nickler;
_wlist # $2
}
}
}
}
alias _wlist {
if (!$2-) {
var %1 = 1
while ($hget(%1)) {
if ($v1 != _nickler) { msg $1 $v1 nick’inin veri tabanına kayıt ettiği nick sayısı, $hget($v1,Kayıtlar) }
inc %1
}
}
var %1 = 1
while ($hget($2,%1).item) {
if ($v1 != Kayıtlar) { msg $1  $v1 Adı: $token($hget($2,%1).data,1,32) , Yaşı: $token($hget($2,%1).data,2,32) }
inc %1
}
}

alias _nyuk {
var %w 1
while (%w <= $hget(_nickler,0).item) { var %< $hget(_nickler,%w).item $iif(!$hget(%<),hmake %< 100) hload -s %< $mircdirnickler $+ \ $+ %< $+ .hash inc %w } }

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir