Multi join | Mass Clone Join Kuruması..

Multi join | Mass Clone Join Kuruması..

on @*:join:#:{
;multi join[tüm adresler]
inc $+(-u,$ccrc(mjhafıza)) %mj. [ $+ [ $chan ] ] $ccrc(mjaveraj)
if (%mj [ $+ [ $chan ] ] >= $ccrc(mjlimit) {
mode $chan +l $calc($nick(#,0) – %mj. [ $+ [ $chan ] ])
.unset %mj. [ $+ [ $nick ] ]
}
;Clone join tek adres..
var %ad $wildsite
inc $+(-u,$ccrc(cjhafıza)) %mj. [ $+ [ %ad ] ] $ccrc(cjaveraj)
if (%mj. [ $+ [ %ad ] ] >= $ccrc(cjlimit)) {
echo -t $chan %ad $color(info) adresinden mass Clone join : $+(%mj. [ $+ [ %ad ] ] )
.ban $chan %ad
unset %mj. [ $+ [ %ad ] ]
}
}
;#config alias
alias -l ccrc {
goto $1
;### Multi join conf
:mjhafıza {
RETURN 2
}
:mjaveraj {
;bu rakamı degiştirmeyin..
RETURN 1
}
:mjlimit {
RETURN 6
}
;### Clone join conf
:cjhafıza {
RETURN 2
}
:cjaveraj {
;bu rakamı değiştirmeyin..
RETURN 1
}
:cjlimit {
RETURN 3
}
}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir