mIRC Script Log sistem

Script for Güzel bi log \ \ \ ‘lama;) Farkli pencerede tiklayip Aktif görebiliyorsunuz \ \ “kanal ve nick \” loglari script üzerinde \.

Kod:

alias kayitgosterici.mo (
var% s = $ $ input ($ nopath ($ longfn ($ 1 -) dosyasi icinde aramak istediginizi yaziniz:), eq, Arama)
net @ LogArama ($ window (@ LogArama)) () ise
pencere k0z @ LogArama
var% t = $ keneler
kte_echo @ LogArama $ PARANTEZ ($ nopath ($ longfn ($ 1 -))) dosyasinda $ PARANTEZ (% s) for Arama yapildi $ + …
echo @ LogArama?
filtre-fwbp $ 1 – @ LogArama $+(*,% s *)
echo @ LogArama?
kte_echo @ LogArama $ nopath ($ longfn ($ 1 -)) dosyasinda arnan $ + (\ \ \ ‘% s, \ \ \’) ile ilgili $ PARANTEZ ($ filtre) sonuc $ tur ($ (($ calc keneler -% t) / 1000), 2) saniyede bulundu.
)
alias kayitgosterici (
yak?n ($ window (@ LogGosterici)) (if – @ @ LogGosterici)
pencere k0l16zS @ LogGosterici
icinde $ PARANTEZ ($ nopath ($ findfile ($ logdir, *. log, 0,))) $ 1 – kayit.yukle @ LogGosterici $ logdir echo dosyasi bulundu giri? yap?n.
($ Isfile ($ 1 -)) (if
($ Hatlar? ($ 1 e?er -)> 64000) (
Ay?e mIRC chr (44) ile gosterilebilmesi Click fazla buyuk $ + $ log ($ input (e?er. Send logu de?il Defteri ile Birlikte kaydolma Ba misiniz?, Wy)) ($ 1 ko?mak -)
durdurmak
)
$ Kayitgosterici.aktifkayit set% shortfn ($ 1 -)
loadbuf-pr @ LogGosterici $ 1 –
ba?l?k @ LogGosterici – $ nopath ($ mid ($ sol ($ 1 -, -1), 2))
)
)
alias kayitgosterici.yenile (
($ Window (@ LogGosterici)) (if
aç?k-l @ LogGosterici
net @ LogGosterici
echo-q $ nopath ($ findfile ($ logdir, *. log, 0,)) $ 1 – kayit.yukle.
($ 1 e?er! =-C) (
(% Kayitgosterici.aktifkayit) (loadbuf-pr @ LogGosterici% kayitgosterici.aktifkayit) e?er
else (@ echo LogGosterici Loglar yenilendi … )
)
)
)
alias kayitfilter (
filtre-fwbp $ 1 @ LogArama $+(*,$ 2 – *)
inc% kayitaaranan2
($ Süzülmü?) (if
@ LogArama $ filtre sonuc $ PARANTEZ ($ longfn ($ 1)) dosyasinda bulundu yank? …
echo @ LogArama?
inc% kayitabulunan $ filtre
)
rline @ LogArama 1 $ deltok ($ line (@ LogArama, 1), -1,32) $ int ($ calc (% kayitaaranan2 /% kayitaaranan * 100)) $ +%
)
alias kayitmod.aktif (if ($ dialog (lsetmode)) (did-e $ ifmatch 21))
alias kayit.yukle (
(# * Iswm $ nopath ($ 1 -)) (aline-l @ LogGosterici olur? $ + $ ($ 1 – $ logdir)) kald?r
else (aline-l @ LogGosterici $ ($ 1 – $ logdir)) kald?r
)
menü @ LogArama (
$ Style (2) aktif $+([,$]): x

Sonuclari Kaydet (
var% x = $ sfile (c: \ \ \ \ *. log, Ay?e Arama sonuclarini nereye kaydetmek istersiniz?, Kaydet)
yazmak-c% x
savebuf $ aktif% x
)

Kapat: yak?n – @ $ aktif
)
menü @ LogGosterici (
dclick (
var% f = $ shortfn ($+($ logdir, $ strip ($ line (@ LogGosterici, $ 1 -, 1))))
($ Hatlar? (% e?er f)> 64000) (
Ay?e mIRC chr (44) ile gosterilebilmesi Click fazla buyuk $ + $ log ($ input (e?er. Send logu de?il Defteri ile Birlikte kaydolma Ba misiniz?, Wy, Log Fazla Büyük)) (çal??t?rmak% f)
durdurmak
)
set% kayitgosterici.aktifkayit% f
loadbuf-pr @ LogGosterici% f
ba?l?k @ LogGosterici – $ strip ($ line (@ LogGosterici, $ 1 -, 1))
)

Ara
. Tum Loglarda (
% Kayitabulunan 0 set
% Kayitaaranan findfile ($ logdir, $ set *. log, 0)
set% kayitaaranan2 0
var% = $ $ input (Eger buyuk log dosyalarina sahipseniz Arama islemi Uzun Zaman alacaktir. Devam etmek istiyorsaniz $ + $ chr (44) aramak istediginizi kutuya yazin. s, eq, Arama)
net @ LogArama ($ window (@ LogArama)) () ise
pencere k0z @ LogArama
var% t = $ keneler
@ LogArama $ + (\ \ \ ‘% s echo, \ \ \’ Click Arama yapiliyor …)% 0
@ LogArama $ findfile ($ logdir, echo *. log, 0, kayitfilter 1 $% s). Shortfn log dosyasinda $ + (\ \ \ ‘% s, \ \ \’ arandi.) Toplam $ PARANTEZ (% kayitabulunan) sonuc $ tur ($ (($ kenelerin -% t) / 1000), 2) saniyede bulundu kalk.
unset% kayitabulunan% kayitaaranan% kayitaaranan2
)
. $ IIf ($ mouse.lb, $ strip ($ 1)): kayitgosterici.mo $ shortfn ($+($ logdir, $ strip ($ 1)))
. $ IIf (! $ Mouse.lb, $ nopath (% kayitgosterici.aktifkayit)): kayitgosterici.mo% kayitgosterici.aktifkayit
$ IIf ($ mouse.lb, HTML Olustur): strip ($ 1))) $ shortfn ($+($ logdir, $ crlog
$ IIf (! $ Mouse.lb, HTML Olustur): crlog% kayitgosterici.aktifkayit
$ IIf ($ mouse.lb, Logu göster) (
var% f = $ shortfn ($+($ logdir, $ strip ($ 1)))
($ Hatlar? (% e?er f)> 64000) (
Ay?e mIRC chr (44) ile gosterilebilmesi Click fazla buyuk $ + $ log ($ input (e?er. Send logu de?il Defteri ile Birlikte kaydolma Ba misiniz?, Wy, Log Fazla Büyük)) (
ko?mak% f
durdurmak
)
else (halt)
)
set% kayitgosterici.aktifkayit% f
loadbuf-pr @ LogGosterici% f
ba?l?k @ LogGosterici – $ strip ($ 1 -)
)
$ IIf (! $ Mouse.lb & &% kayitgosterici.aktifkayit, de?il Defteriyle Ac): ko?mak% kayitgosterici.aktifkayit
Log Dizinini Ac: “, $ logdir, \ \”) $ + (\ \ ko?mak

Sil
. Tum Loglari (
BÜTÜN loglarinizi silmek istediginizden Emin misiniz?, Wy)) (($ input (e?er
net @ LogGosterici
aç?k-l @ LogGosterici
@ Echo LogGosterici Loglar siliniyor …
. Echo-q $ findfile ($ logdir, *. log, 0,. Kald?rmak $ 1 -). Shortfn
net @ LogGosterici
@ Echo LogGosterici BÜTÜN log dosyalariniz basariyla silindi.
ba?l?k @ LogGosterici – Acik oturum fade
)
)
. Aktif logu (
($ 1 == $ null) (if
net @ LogGosterici
@ LogGosterici Lutfen tür bir kez silmek istediginiz logu listeden Seçin yank?.
durdurmak
)
var% t = $ sline (@ LogGosterici, 0)
($ Input ($ + $ $ 1 loguni silmek istediginizden Emin misiniz? Not: Oturum su Anda kullanimdaysa silinmeyebilir e?er., Wy)) (
unset% kayitgosterici.aktifkayit
i var% = $ sline (@ LogGosterici, 0)
(% I> ise = 1) (
“LogGosterici, i)% $ logdir, $ strip ($ sline (@ $ + (\ \ kald?r ($ isfile ($ logdir $ + $ strip ($ sline (@ LogGosterici,% i)))) (if. ), \ \ “))
dline-l @ LogGosterici $ sline (@ LogGosterici,% i). ln
Aral?k% i
)
net @ LogGosterici
@ LogGosterici $ PARANTEZ (% t) echo (lar) i basariyla silindi dosyas giri? yap?n.
)
ba?l?k @ LogGosterici – Acik oturum fade
)

Yenile: kayitgosterici.yenile
Kapat: yak?n – @ @ LogGosterici
)
alias crlog (
var% f = $ shortfn ($ IIf ($ 1, $ 1 – $ sfile ($ logdir $ + *. log, Hangi log dosyasindan HTML dosyasi olusturmak istiyorsunuz?, Tamam ))),% o = $ shortfn ($ sfile ($ + (c: \ \ \ \ $ deltok ($ nopath (% f), -1,46),. htm), Bir cikis dosyasi Seçin, Olustur !)),% p = $ keneler
($ Isfile (e?er% f)) (
yazmak-c% o
dialog-m htmlolustur htmlolustur
did-a htmlolustur 1 1 0 999
-Ra htmlolustur yapt?m 2 Olusturuluyor …
-Ra htmlolustur 3 Kaynak yapt?:
-Ra htmlolustur 4 Satir yapt?:
-Ra htmlolustur 5 Biten yapt?:
-Ra htmlolustur 6 Kalan Sure yapt?:
did-ra htmlolustur 7 $ nopath ($ longfn (% f))
did-ra htmlolustur 8,9,10?
pencere-h @ htmlolustur
var% i = 4,% b = 0,% tt = $ hatlar? (% f),% u = 0
aline @ htmlolustur $ + ( , $ nopath ($ longfn (% f )),</ title> </ head><br /> <style type = \ \ "metin / css \ \ "><!--) aline @ htmlolustur vücut $ chr (123) $ + (background-color = \ \ ", $ hexcolor (arka), \ \"; font-family: \ \ ", $ window ($ aktif). font, \ \ "; font-size: \ \", $ window ($ aktif). "\ \ Yaz?y?; color = \ \", $ hexcolor (normal), \ \ ") $ chr (125 ) aline @ htmlolustur - loadbuf 1-2001 @ htmlolustur% f (% U <=% tt) (süre rline @ htmlolustur% i $ + ($ ($ (@ htmlolustur,% i )),<,& lt ;,>,& gt strip ($ line yerine;), ) (% I == 2001) (if var% i = 1 inc% b 2001 savebuf-a @ htmlolustur% o loadbuf $ + ($ calc (% b 1 ),-,$ calc (% b 2001))-r @ htmlolustur% f devam etmek ) If (! $ Calc (% i% 100)) ( did-a htmlolustur 1% u% 0 tt did-ra htmlolustur 8 $ + (% u /% tt) did-ra htmlolustur 9 $ + ($ int ($ calc (% u /% tt * 100 )),%) (% U> 5000) (did-ra htmlolustur 10 $ süresi (int $ ($ (($ kenelerin -% p) / 1000 /% u *% tt kalk - (($ kenelerin -% p) / 1000) ise )))) ) inc% i inc% u ) aline @ htmlolustur </ html> savebuf-a @ htmlolustur $ + (\ \ ",% o, \ \") yak?n - @ @ htmlolustur dialog-c htmlolustur yazmak-L3 $ + (\ \ ",% o, \ \") --></ style> • HTML $ Tarih Tarihinde $ tur ($ calc (($ keneler dosyasi tarafindan log - % p) / 1000), 2) saniyede, • $ nopath ($ longfn (% f)) dosyasindan olusturuldu $ PARANTEZ (Orijinal dosya say?s?% tt SATIR $ + $ chr (44) $ byte ( $ ()% f). dosya boyutu. SUF), )<br /> (HTML yuvarlak ($ (($ kenelerin -% p) / 1000), 2) $ + (saniye icinde basariyla olusturuldu kalk. Dosyasi $ log ($ input e?er $ CRLF, $ CRLF, maddesine ba?lant? veren sayfalar: $ nopath (% o ) $ PARANTEZ ($ byte ($ (% o) dosyas?. boyutunda). SUF), $ CRLF, Kaynak: $ nopath (% f) $ PARANTEZ ($ byte ($ file (% f). boyutunda). SUF) , $ CRLF, Satir:% tt, $ CRLF, $ CRLF, Log Dizini \ \ \ ', $ longfn (% o), \ \ \'. $ CRLF, birsey calistirmak Ba misiniz?), IY, HTML logu )) (url-an% o)<br /> )<br /> else (errdialog maddesine ba?lant? veren sayfalar cikis hatasi% f $ +! )<br /> )<br /> ileti?im htmlolustur (<br /> boyutu -1 -1 120 49<br /> seçenek dBu<br /> metin \ \ "? \ \", 2,2 3 116 8, merkez<br /> Metin "" \ \ \ \ 1,2 12 116 10<br /> metin \ \ "? \ \", 3,2 24 50 8, sa?<br /> metin \ \ "? \ \", 4,2 32 50 8, sa?<br /> metin \ \ "? \ \", 5,2 40 50 8, sa?<br /> metin \ \ "? \ \", 6,2 48 50 8, sa?<br /> metin \ \ "? \ \", 7,55 24 60 8<br /> metin \ \ "? \ \", 8,55 32 60 8<br /> metin \ \ "? \ \", 9,55 40 60 8<br /> metin \ \ "? \ \", 10,55 48 60 8<br /> )<br /> * Do?um: dialog: htmlolustur: init: 0: (<br /> SetMircVersion sürümü $ mdx<br /> MarkDialog dname $ dialog ($ dname) $ mdx. Hwnd<br /> SetControlMDX ProgressBar pürüzsüz> script $ dname 1 mdx \ \ \ \ mdx \ \ \ \ ctl_gen.mdx<br /> SetDialog tarz? dlgmodal $ dname mdx<br /> did-i $ dname 1 1 bgcolor $ rgb (hilight)<br /> did-i $ dname 1 1 barcolor $ rgb (metin)<br /> )<br /> * Do?um: close: @ LogGosterici: (unset% kayitgosterici.aktifkayit)<br /> alias PARANTEZ (return ($ + $ 1 - $ +))<br /> menü kanal, durum (<br /> Ne dinliyorum?: ?ark? #<br /> -<br /> Log gösterici:. Kayitgosterici<br /> )</p> </div> </div><!--.post-content box mark-links--> <div class="related-posts"><div class="postauthor-top"><h3>Related Posts</h3></div><ul> <li class=""> <a rel="nofollow" class="relatedthumb" href="http://www.mirckolik.com/oto-oper-ve-nick-identify-etme.html" rel="bookmark" title="Oto oper ve Nick identify etme"> <span class="rthumb"> <img src="http://www.mirckolik.com/wp-content/themes/dualshock/images/smallthumb.png" alt="Oto oper ve Nick identify etme" width='85' height='65' class="wp-post-image" /> </span> <span class="related_title"> Oto oper ve Nick identify etme </span> </a> <span class="related_theauthor">by <a rel="nofollow" href="http://www.mirckolik.com/author/admin" title="admin tarafından yazılan yazılar" rel="author">admin</a></span> </li> <li class="last"> <a rel="nofollow" class="relatedthumb" href="http://www.mirckolik.com/mirc-mod-kodlari.html" rel="bookmark" title="Mirc Mod Kodları"> <span class="rthumb"> <img src="http://www.mirckolik.com/wp-content/themes/dualshock/images/smallthumb.png" alt="Mirc Mod Kodları" width='85' height='65' class="wp-post-image" /> </span> <span class="related_title"> Mirc Mod Kodları </span> </a> <span class="related_theauthor">by <a rel="nofollow" href="http://www.mirckolik.com/author/admin" title="admin tarafından yazılan yazılar" rel="author">admin</a></span> </li> </ul></div> <!-- .related-posts --> <div class="postauthor"> <h4>About the Author</h4> <img alt='' src='http://1.gravatar.com/avatar/7d1942c1c87fda6e050a35c275238826?s=100&d=identicon&r=g' srcset='http://1.gravatar.com/avatar/7d1942c1c87fda6e050a35c275238826?s=200&d=identicon&r=g 2x' class='avatar avatar-100 photo' height='100' width='100' /> <h5>admin</h5> <p></p> </div> </div> <!-- You can start editing here. --> <!-- If comments are open, but there are no comments. --> <div id="commentsAdd"> <div id="respond" class="box m-t-6"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title"><h4><span>Leave a Reply</span></h4></h4> <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/mirc-script-log-sistem.html#respond" style="display:none;">Cevabı iptal et</a></small></h3> <form action="http://www.mirckolik.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form"> <p class="comment-notes"><span id="email-notes">E-posta hesabınız yayımlanmayacak.</span> Gerekli alanlar <span class="required">*</span> ile işaretlenmişlerdir</p><p class="comment-form-comment"><textarea id="comment" name="comment" placeholder="Comment" value=" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea></p><p class="comment-form-author"><label for="author">Name:<span class="required">*</span></label><input id="author" name="author" type="text" placeholder="Name" value="" size="30" /></p> <p class="comment-form-email"><label for="email">Email:<span class="required">*</span></label><input id="email" name="email" type="text" placeholder="Email" value="" size="30" /></p> <p class="comment-form-url"><label for="url">Website :</label><input id="url" name="url" type="text" placeholder="Website " value="" size="30" /></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='38' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="68878a440c" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="187"/></p> </form> </div><!-- #respond --> </div> </div> </div> </article> <aside class="sidebar c-4-12"> <div id="sidebars" class="g"> <div class="sidebar"> <ul class="sidebar_list"> <div id="text-3" class="widget widget-sidebar widget_text"><h3 class="widget-title">mIRCKolik Script</h3> <div class="textwidget"><table id="AutoNumber14" style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor="#111111" height="208" cellSpacing="3" cellPadding="3" width="160" border="0"> <tr> <td align="middle" width="26%" height="101"><b> <font face="Verdana" size="2" color="#CC0000">mIRCKolik Script V2</font></b><font face="Verdana" size="2"><br> </font> <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;"> mIRCKolik.Com , 2011 Yılından buyana sohbet ve mirc sektorunde hizmet vermektedir.En güvenilir ve en kaliteli mirc download Sitesi! Sohbetin keyfini bizimle yaşamaya ne dersiniz? Eğer sizde biz gibi düşünüyorsanız bize katılmak için sadace mIRCKolik Script'i indirmeniz yeterli.</span><br class="Apple-interchange-newline"> <a href="http://www.mirckolik.com/mirc.exe"> <img border="0" src="http://www.mirckolik.com/mirc_indir.png" width="139" height="81" style="border: none; color: rgb(64, 116, 140); font-family: Tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></a></td> </tr> </table></div> </div><div id="categories-4" class="widget widget-sidebar widget_categories"><h3 class="widget-title">Kategoriler</h3> <ul> <li class="cat-item cat-item-1127"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/bilimsel" >Bilimsel</a> (2) </li> <li class="cat-item cat-item-316"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/dizi-izle" >Dizi İzle</a> (1) </li> <li class="cat-item cat-item-2245"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/eggdrop" >Eggdrop</a> (1) </li> <li class="cat-item cat-item-709"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/genel" >Genel</a> (9) </li> <li class="cat-item cat-item-1"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/genel-programlama" >Genel Programlama</a> (43) </li> <li class="cat-item cat-item-94"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/google-seo" >Google Seo</a> (11) </li> <li class="cat-item cat-item-310"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/guncel-haberler" >Güncel haberler</a> (22) </li> <li class="cat-item cat-item-1059"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/gundem" >Gündem</a> (7) </li> <li class="cat-item cat-item-20"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/haberler-2" >Haberler</a> (23) </li> <li class="cat-item cat-item-613"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/magazin-haberleri-2" >Magazin Haberleri</a> (3) </li> <li class="cat-item cat-item-7"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/mirc" >mirc</a> (105) </li> <li class="cat-item cat-item-5"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/mirc-hazir-kodlari" >mirc hazır kodları</a> (123) </li> <li class="cat-item cat-item-4"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/mirc-indir" >mirc indir</a> (125) </li> <li class="cat-item cat-item-2285"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/mirc-scriptler" >mIRC Scriptler</a> (1) </li> <li class="cat-item cat-item-399"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/sohbet" >Sohbet</a> (12) </li> <li class="cat-item cat-item-352"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/spor-haberleri" >Spor Haberleri</a> (14) </li> <li class="cat-item cat-item-1483"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/teknoloji-2" >Teknoloji</a> (2) </li> <li class="cat-item cat-item-15"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/teknoloji-haberleri" >Teknoloji Haberleri</a> (16) </li> <li class="cat-item cat-item-398"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/webcam-chat" >Webcam Chat</a> (2) </li> <li class="cat-item cat-item-63"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/webmaster" >Webmaster</a> (15) </li> <li class="cat-item cat-item-42"><a href="http://www.mirckolik.com/kategori/wordpress" >Wordpress</a> (10) </li> </ul> </div> </ul> </div> </div><!--sidebars--> </aside> </div> </div><!--#page--> </div><!--.main-container--> <footer> <div class="container"> <div class="footer-widgets"> <div class="f-widget f-widget-1"> </div> <div class="f-widget f-widget-2"> </div> <div class="f-widget f-widget-3 last"> </div> </div><!--.footer-widgets--> </div><!--.container--> </footer><!--footer--> <div class="copyrights"> <!--start copyrights--> <div class="row" id="copyright-note"> <span><a href="http://www.mirckolik.com/" title="">mIRCKolik.Com – mirc ,mirc indir , mobil sohbet</a> Copyright © 2018.</span> <div class="top">Theme by <a href="http://www.mirckolik.com/">mirc indir</a> <a href="#top" class="toplink"> </a></div> </div> <!--end copyrights--> </div> <script type='text/javascript' src='http://www.mirckolik.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=3.1.11'></script> <script type='text/javascript'> /* <![CDATA[ */ var pollsL10n = {"ajax_url":"http:\/\/www.mirckolik.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","text_wait":"Your last request is still being processed. Please wait a while ...","text_valid":"Please choose a valid poll answer.","text_multiple":"Maximum number of choices allowed: ","show_loading":"1","show_fading":"1"}; /* ]]> */ </script> <script type='text/javascript' src='http://www.mirckolik.com/wp-content/plugins/wp-polls/polls-js.js?ver=2.7'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.mirckolik.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.5.14'></script> <script type='text/javascript' src='http://www.mirckolik.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.5.14'></script> </body> </html>