mIRC Ekran Koruyucu

mIRC scriptinizde boş geçen zamanlara Ekran Koruyucu atamak için derlediğim bir çalışmayı sizlerle paylaşıyorum.

mIRC scriptinizin aktif olduğu halde ($appactive, yani simge durumunda olmadığı hallerde) Idle sürenizin ($idle) belirleyeceğiniz limitin aşımında ve aynı zamanda mouse koordinatlarının sabitlenmesiyle harekete geçen bir kodlamadır.
Idle süreniz mIRC üzerinde bir kanala,özele vb. ekranlarda hareketsiz kalmanızla oluşan bir süredir,bu kısma dikkatinizi çekerim.Herhangi bir pencerede /komut girdisi girmeniz halinde $idle sürenizin sıfırlandığını hatırlatırım.

Mouse koordinatlarının belirlediğiniz $idle süresince hareketsiz kalmasınında mIRC aktif ekranında hareketsiz bulunduğunuza yorumladım.

alias ekran {
dialog $iif($dialog(picture),-v,-m) picture picture
}
dialog picture {
title “Ekran Koruyucu Ayarları”
size -1 -1 207 268
option pixels
icon 1, 2 29 200 144
edit “Resim dosyası seçin —>”, 2, 3 5 140 21, read autohs
button “Gözat”, 3, 154 5 50 20, flat
text “Idle süresi seçin”, 5, 10 185 81 15
text “—|”, 8, 164 203 15 12
text “/”, 11, 144 185 15 12
text “\”, 12, 144 222 15 12
combo 4, 9 200 80 20, vsbar drop
button “Başlat”, 6, 99 200 51 20
button “Durdur”, 7, 153 180 51 20
button “Çıkış”, 9, 153 222 51 20
link ” Product by Difuzyon “, 10, 50 250 106 14
}

on *:dialog:picture:sclick:*:{
if ($did == 3) {
%dify.picture = $shortfn($$sfile($mircdir,Resim dosyası seçin))
if %dify.picture && $regex(%dify.picture,/\.(jpg|bmp|png|gif|ico|jpeg)$/i) {
did -ra $dname 2 $nopath(%dify.picture)
did -g $dname 1 %dify.picture
}
}
if ($did == 6) && $did(4).seltext && %dify.picture { screen | echo -a 7Ekran Koruyucu aktif ! | did -b $dname 6 | did -b $dname 4 | did -e $dname 7 }
if ($did == 7) { .timerdify off | echo -a 10Ekran Koruyucu devre dışı ! | did -e $dname 6 | did -e $dname 4 | did -b $dname 7 }
if ($did == 4) { set %dify.time $calc($remove($did(4).seltext,dakika) *60) }
if ($did == 9) { $iif($window(@picture),window -c @picture) | dialog -x $dname $dname }
if ($did == 10) { url -n http://www.ircforumlari.net/uyeler/40159.html }
}

on *:dialog:picture:close:0:window -c @picture
on *:dialog:picture:dclick:*:{
if $did == 1 {
window -pdha +b @picture 1 1 $pic(%dify.picture).width $pic(%dify.picture).height
drawpic @picture 0 0 %dify.picture
}
}
on *:dialog:picture:init:0:{
did -a $dname 4 1 dakika
did -a $dname 4 3 dakika
did -a $dname 4 5 dakika
did -a $dname 4 10 dakika
did -a $dname 4 15 dakika
did -a $dname 4 30 dakika
if %dify.time { did -kcu $dname 4 $iif(%dify.time == 60,1,$iif(%dify.time == 180,2,$iif(%dify.time == 300,3,$iif(%dify.time == 600,4,$iif(%dify.time == 900,5,$iif(%dify.time == 1800,6)))))) }
if %dify.picture { did -ra $dname 2 $nopath(%dify.picture) | did -g $dname 1 %dify.picture }
if $timer(dify) { did -b $dname 6 | did -b $dname 4 } | else { did -e $dname 6 | did -e $dname 4 | did -b $dname 7 }
}
Menu status,query,channel {
Ekran Koruyucu:ekran
}
alias screen {
.timerdify 0 1 senkronize
}
alias pict.show {
window -padk0x +lnb @ScreenSaver
drawpic -sm @ScreenSaver 0 0 $window(@ScreenSaver).w $window(@ScreenSaver).h 1 1 $pic(%dify.picture).width $pic(%dify.picture).height %dify.picture
}
alias senkronize {
hinc -mu2 dify.mouse.x $mouse.dx
hinc -mu2 dify.mouse.y $mouse.dy
if $idle > %dify.time && $hget(dify.mouse.x,$mouse.dx) > %dify.time && $appactive == $true && $hget(dify.mouse.y,$mouse.dy) > %dify.time {
if $dialog(picture) { window -c @picture | dialog -x picture }
.timerdify off
.timerdify.show.pict -m 1 150 pict.show
}
}
alias screenclose {
window -c @Screensaver | screen
}
menu @Screensaver {
mouse:{ screen.control }
sclick:{ screen.control }
rclick:{ screen.control }
}

alias screen.control {
if $mouse.x != $hget(dify.mouse.x,$mouse.dx) || $mouse.y != $hget(dify.mouse.y,$mouse.dy) {
hfree -w dify.* | screenclose
}
}
on *:keydown:@Screensaver:*:screenclose

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir