Meta Bot

Kullanım: !meta siteniz
Örnek kullanım: !meta mirckolik.com – Türkçe Bilgi Paylaşım Ağı / !meta mirckolik.com
Lütfen başına http:// takısı eklemeyiniz, çalışmaz.
Kodda belirtilen #kanal kelimesini değiştirmeyi unutmayınız.

Kod:

on *:text:*:#kanal: {
if ($1 == !meta) {
if (!$2) { msg # 2Site girmediniz. | halt }
if ($3) { msg # 2Site adresini doğru giriniz. | halt }
msg # 12 $2 2adresi taranıyor, lütfen bekleyiniz.
set %site http:// $+ $2
meta %site
}
}

on *:sockopen:meta*: {
var %komut = sockwrite -n $sockname
var %cry url= $+ $gettok($sock($sockname).mark,1,42) $+ &robot=&custom_robot=&email=&Submit=Submit
%komut POST /cgi-bin/analyzer/meta.pl HTTP/1.1
%komut Host: www.submitexpress.com
%komut User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0.1) Gecko/20100101 Firefox/5.0.1
%komut Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
%komut Accept-Language: en-us,en;q=0.5
%komut Accept-Encoding: gzip, deflate
%komut Accept-Charset: ISO-8859-9,utf-8;q=0.7,*;q=0.7
%komut Connection: keep-alive
%komut Referer: http://www.submitexpress.com/analyzer/
%komut Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
%komut Content-Length: $calc($len(%cry) + 1)
%komut
%komut %cry
}

on *:sockread:meta*: {
var %s
sockread %s
if (Title:

isin %s) {
msg #kanal 12Title:2 $htmlfree($gettok(%s,8-,32))
msg #kanal 2Site başlığınız12 $len($htmlfree($gettok(%s,8-,32))) 2karakterden oluşmaktadır. En fazla12 70 2karakter kullanabilirsiniz.
}
if (Description:

isin %s) {
msg #kanal 12Description:2 $htmlfree($gettok(%s,8-,32))
msg #kanal 2Site açıklamanız12 $len($htmlfree($gettok(%s,8-,32))) 2karakterden oluşmaktadır. En fazla12 160 2karakter kullanabilirsiniz.
}
if (Keywords:

isin %s) {
msg #kanal 12Keywords:2 $htmlfree($gettok(%s,8-,32))
msg #kanal 2Anahtar kelimeleriniz12 $len($htmlfree($gettok(%s,8-,32))) 2karakterden oluşmaktadır. En fazla12 260 2karakter kullanabilirsiniz.
}
}

alias htmlfree {
var %x, %i = $regsub($1-,/(^[^<]*>|<[^>]*>|<[^>]*$)/gi,$null,%x), %x = $remove(%x, , )
return %x
}
alias meta {
var %random $rand(0,9999999)
if ($sock( $+ $sock(meta,%random))) { var %random $+(%random,$rand(0,999)) }
sockopen $+(meta,%random) www.submitexpress.com 80
sockmark $+(meta,%random) $1
}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir