Kanala girişte, Karşılama Kodu

/* Kullanımı */

Bot, mantığında çalışmaktadır. Yani kendi mIRC’ine eklersen eklediğin mirc üzerinden kendin komut giremezsin. Bot olarak hitab ettiğin bot mIRC’inin içerisine ekleyeceksin ve kullanacaksın.

Bot, Unreal IRCd sistemlerine göre eklenmiştir.

/* Komutlar */
Komutlar , #kontrol kanalında çalışmaktadır, komut listesi aşağıdaki gibidir.

!ekle nick mesaj : Eklenen nick’e karşılama mesajı ekler.
!sil nick : Ekli olan, kayıtlı nick’i silecektir.
!liste / !listele : Ekli olan kayıtlı nick’leri gösterir.

Not: Ekleme yaparken, mesaj kısmını ” Sunucu ROOT adminlerinden osman kanala girdi. ” şeklinde eklemelisin, veya kafana göre istediğin mesajı yazabilirsin, bot sadece mesajı okuyacak.

/* Muaf Bilgisi */

Kod:

if ($regex(#,/(Help|operhelp)/i) || $regex($nick,/(muaf1|muaf2)/i)) { return }

Kod satırında bulunan yerler, muaf nick ve kanalları işaretler, ” Help|operhelp ” muaf kanallardır, ” muaf1|muaf2 ” muaf nick’lerdir.

Ekleme yapmak istiyorsan , aynen devamına ekleyebilirsin. Kanal eklerken, # koymamalısın.

örnek muafnick (ahmet|mehmet|cansu)
örnek kanal (operhelp|help|yardim|chat)

/* Belirtilen Ana-Kod */
Kod:

on *:start:{ if (!$hget(greet)) { hmake greet 100 | hload -s greet greet.hash } }

on *:text:*:#:{
var %_xs = hsave -s greet greet.hash
if ($chan == #kontrol) {
if $regex($1,/^!(ekle|sil|liste)/i) { var %_x = $regml(1)
if (%_x == ekle) {
if (!$2 || !$3-) { msg # $nick Eksik bir komut girdiniz, doğru kullanım; !ekle nick mesaj , şeklinde olmalıdır. | return }
if (!$hget(greet)) { hmake greet 100 | hload -is greet greet.hash }
hadd -m greet $2 $3-
msg # Kayıtlarımıza, $2 nick’i başarıyla eklendi.
msg # Karşılama Mesajı: $3-
%_xs
}
if (%_x == sil) {
if (!$2) { msg # $nick Eksik bir komut girdiniz, doğru kullanım; !sil nick , şeklinde olmalıdır. | return }
if (!$hget(greet,$2)) { msg # Böyle bir kullanıcı zaten, bulunmamaktadır. | return }
msg # Kayıtlarımızdan $2 , başarıyla silindi.
hdel greet $2
%_xs
}
if (liste isin %_x) {
_wlist #
}
}
}
}
alias _wlist {
var %_wl = 1 | while %_wl <= $hget(greet,0).data { var %_w1 = $hget(greet,%_wl).item, %_w2 = $hget(greet,%_wl).data msg $1 Nick: %_w1 , Mesaj: %_w2 inc %_wl } if (!$hget(greet,%_w1)) { msg $1 hiç bir kayıt bulunmamaktadır. | halt } } on *:join:#:{ if ($regex(#,/(Help|operhelp)/i) || $regex($nick,/(muaf1|muaf2)/i)) { return } set -eu5 %_wn $nick | set -eu5 %_wc # if ($hget(greet,$nick)) { var %_w2 = $hget(greet,$nick) | msg %_wc %_w2 | return } if $regex($address($nick,2),/(admin|ircop|oper)/i) { hadd -m %_wn # %_wn whois %_wn } } alias _wmx { var %1 = 1 | while ($hget($1,%1).item) { msg $v1 $2- | inc %1 } } raw 313:*:{ if (%_wn == $2) { if (!$6-) { if (!$hget(greet,$2)) { _wmx %_wn Sunucu IRC Operatörü (>> %_wn <<) , %_wc kanalına giriş yaptı. | return } else { var %_w1 = $2, %_w2 = $hget(greet,$2) _wmx %_wn %_w2 } } if $regex($7-,/(Server|Services|Network|Co|Tech)/i) { var %_add = $regml(1) if (!$hget(greet,$2)) { _wmx %_wn Sunucu %_add Admin 'i (>> %_wn <<) , %_wc kanalına giriş yaptı. | return } else { var %_w1 = $2, %_w2 = $hget(greet,$2) _wmx %_wn %_w2 } } } }

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir