IRCOP Scan

IRCOP Scan

menu status,channel,menubar {
Scan Control
.IRCop Scan:dialog -m ircop ircop
}

alias scanircops.dialog { dialog -m ircop ircop }
dialog ircop {
title “Beta System IRCop Scan..”
size 201 105 321 287
list 71, 10 210 150 37, size
list 45, 10 20 145 177, size,vsbar
list 35, 165 45 145 152, size,vsbar
list 81, 160 210 150 37, size
box “Scan Network:”, 14, 6 5 155 195
box “Scan Channel:”, 13, 161 5 155 195
button “Scan”, 19, 10 250 70 25,default
button “Scan”, 16, 240 250 70 25,default
button “Close”, 2, 125 247 70 28,ok
text “Chan:”, 6, 165 25 30 15
combo 5, 195 20 115 100, drop, size
box “”, 12, 6 200 310 80
}
on *:dialog:ircop:*:*:{
if $devent == sclick {
if $did == 2 { dialog -x ircop }
if $did == 19 { scan-ircops.net }
if $did == 16 { scan-ircops.chan }
if $did == 5 {
set %scan.chan $did(5).text
}
}
if $devent == init {
getchans
chk.connection
}
}
alias chk.connection {
if $server == $null {
did -r ircop 81,71
did -a ircop 71,81 Status: Not Connected
}
}
alias scan-ircops.net {
if $server == $null { echo -s (Script name) Hiç bir server’e baglı değilsiniz.. | halt }
did -r ircop 45
did -r ircop 71
set %chk.cops 0
.disable #ircop-scan.chan
.enable #ircop-scan.net
did -ra ircop 71 Status: Scanning…
who 0 o
}
alias scan-ircops.chan {
if $server == $null { echo -s (Script name) Hiç bi kanal’da bulunmuyorsunuz.. | halt }
did -r ircop 35
did -r ircop 81
set %chk.cops 0
who %scan.chan *
.disable #ircop-scan.net
.enable #ircop-scan.chan
}
#ircop-scan.chan off
raw 352:* {
did -ra ircop 81 Status: Scanning…
if (* isin $7) { did -a ircop 35 $6
inc %chk.cops
}
}
raw 315:* {
dialog -t ircop IRCop Scan ( %chk.cops IRCop’s )
if %chk.cops == 0 { did -a IRCop 35 Status: No IRCop’s | set %copsfound none }
.disable #ircop-scan.chan
unset %scan.chan
unset %chk.cops
if %copsfound == none { did -a ircop 81 Status: No IRCop’s }
if %copsfound != none {
did -ra ircop 81 Status: Tarama bitti..
}
unset %copsfound
halt
}
#ircop-scan.chan end
#ircop-scan.net off
raw 352:* {
did -a ircop 45 $6
inc %chk.cops
halt
}
raw 315:* {
dialog -t ircop IRCop Scan ( %chk.cops IRCop’s )
if %chk.cops == 0 { did -a IRCop 45 Status: No IRCop’s | set %copsfound none }
unset %chk.cops
if %copsfound == none { did -a ircop 71 Status: No IRCop’s }
if %copsfound != none {
did -ra ircop 71 Status: Tarama bitti..
}
unset %copsfound
.disable #ircop-scan.net
halt
}
#ircop-scan.net end
alias getchans {
set %num.chans 0
:start
inc %num.chans
if ($comchan($me,%num.chans)) {
/did -a ircop 5 $comchan($me,%num.chans)
goto start
}
unset %num.chans
if $comchan($me,0) == 0 nonechanz
}
alias nonechanz { did -b ircop 5 | did -b ircop 6 | did -r ircop 81 | did -a ircop 81 Status: Not Channel! }

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir