Google Translate (çeviri)

Arkadaşlar nerde gördüm tam hatırlamıyorum ceviri kodu görmüştüm üzerinde biraz çalıştım güzelde oldu Google Translate den çeviri yapıyor kodumuz

kullanımı
/cevir en-tr yes yazarsanız evet döner
/cevir tr-en evet yazarsanız yes döner
aynı mantık diğer dillerdede geçerli örneğin almancada
/cevir de-tr Salut yazarsanız selam döner
/cevir tr-de selam yazarsanız Salut döner
kanal kullanıcıları için
!cevir en-tr yes yazarsanız evet döner
!cevir tr-en evet yazarsanız yes döner
aynı mantık diğer dillerdede geçerli örneğin almancada
!cevir de-tr Salut yazarsanız selam döner
!cevir tr-de selam yazarsanız Salut döner

kodu alt + r tıklayıp remoteye ekliyoruz mausumuzla mirc üzerinde kanal özel vs sağtıkladığımızda google çeviri menüsünü göreceksiniz
umarım işinize yarar
Kod:

alias cevirr {
if ($timer($+(Gtrans,$network,$nick))) { return }
.timer $+ $+(Gtrans,$network,$nick) 1 4 noop
var %method $iif($regml(1) == !,.msg $nick,$iif($regex($nick($chan,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/),.msg $nick,msg $chan))
if (help isin $1) { TransHelp %method | return }
if (!$3) { %method No text to Çevir | TransHelp %method | return }
if (!$regex($left($2,3),/-|_/)) { %method $2- is unknown to me. | TransHelp %method | return }
if (!$regex($left($2,2),/en|fr|nl|de|pt|it|es|sq|et|ca|hr|cs|da|et|tl|fi|gl|hu|id|lv|lt|mt|no|pl|ro|sk|sl|sv|tr/i)) {
%method $2- is unknown to me.
TransHelp %method
return
}
if (!$regex($right($2,2),/en|fr|nl|de|pt|it|es|sq|et|ca|hr|cs|da|et|tl|fi|gl|hu|id|lv|lt|mt|no|pl|ro|sk|sl|sv|tr/i)) {
%method $2- is unknown to me.
TransHelp %method
return
}
cevir %method $2 $strip($3-)
}
;;;;;;;;;;;;;;;;
alias dilr {
.echo -a 4Çeviri kısaltmaları 3english,en,german,de,italian,it,spanish,es,portuguese,pt,french,fr,dutch,nl,albanian,sq,estonian,et,catalan,ca,croatian,hr,czech,cs,$&
danish,da,estonian,et,filipino,tl,finnish,fi,galician,gl,hungarian,hu,indonesian,id,latvian,lv,lithuanian,lt,maltese,mt,norwegian,no,polish,pl,romanian,ro,slovak,sk,$&
slovenian,sl,swedish,sv,turkish,tr
.echo -a 4Bot Kullanımı Örnek: ingilizceyi türkçeye çevirmek için 0,4 !cevir en-tr yes
.echo -a 4 Kendi Kullanımınız Örnek: türkçeye yi ingilizce çevirmek için 0,4 /cevir tr-en yes
}
#TransTrigger on
On $*:Text:/^(!|@)cevir.*/Si:#: {
if ($timer($+(Gtrans,$network,$nick))) { return }
.timer $+ $+(Gtrans,$network,$nick) 1 4 noop
var %method $iif($regml(1) == !,.msg $nick,$iif($regex($nick($chan,$nick).pnick,/(!|~|&|@|%)/),.msg $nick,.msg $nick))
if (help isin $1) { TransHelp %method | return }
if (!$3) { %method No text to Çevir | TransHelp %method | return }
if (!$regex($left($2,3),/-|_/)) { %method $2- is unknown to me. | TransHelp %method | return }
if (!$regex($left($2,2),/en|fr|nl|de|pt|it|es|sq|et|ca|hr|cs|da|et|tl|fi|gl|hu|id|lv|lt|mt|no|pl|ro|sk|sl|sv|tr/i)) {
%method $2- is unknown to me.
TransHelp %method
return
}
if (!$regex($right($2,2),/en|fr|nl|de|pt|it|es|sq|et|ca|hr|cs|da|et|tl|fi|gl|hu|id|lv|lt|mt|no|pl|ro|sk|sl|sv|tr/i)) {
%method $2- is unknown to me.
TransHelp %method
return
}
cevir %method $2 $strip($3-)
}
#TransTrigger end
alias -l TransHelp {
$1-2 Syntax: !cevir L1-L2 Text to Çevir. L1 = the language you are typing in. L2 = The language you want to Çevir to.
$1-2 Valid languages: en,fr,nl,de,pt,it,es,sq,et,ca,hr,cs,da,et,tl,fi,gl,hu,id,lv,lt,mt,no,pl,ro,sk,sl,sv,tr $&
For a code explanation look here –>> Google Translate API v1 JavaScript Reference – Google Translate API v1 – Google Code
}
alias -l cevir {
var %sockname $+(GTrans,$network,$2,$ticks)
sockopen %sockname translate.google.com 80
sockmark %sockname $1-2 $+(/translate_t?langpair=,$lower($replace($3,-,|,_,|)),&text=,$fixurl($4-),#)
}
on *:sockopen:GTrans*: {
if (!$sockerr) {
sockwrite -nt $sockname GET $gettok($sock($sockname).mark,3,32) HTTP/1.0
sockwrite -n $sockname Host: translate.google.com $+ $str($CRLF,2)
}
else { echo -st socket error $nopath($script) | sockclose $sockname | return }
}
on *:sockread:GTrans*: {
if ($sockerr) { echo -st socket error $nopath($script) | sockclose $sockname | return }
else {
sockread -fn &transvar
;echo -a $bvar(&transvar,1,$bvar(&transvar,0)).text
if ($bintween(&transvar,onmouseout=”this.style.backgroundColor=’#fff'”>,,1)) {
$gettok($sock($sockname).mark,1-2,32) $fixhtml($v1)
}
}
}
alias -l bintween {
var %count = 1, %mark = 0, %mark2 = 0
while (%count <= $4) { if ($bfind($1, %mark2, $2).text) { %mark = $calc($bfind($1, %mark2, $2).text + $len($2)) if ($bfind($1, %mark, $3).text) { %mark2 = $bfind($1, %mark, $3).text } else { return 0 } } else { return 0 } inc %count } return $bvar($1, $iif(%mark > 0,%mark,1), $calc(%mark2 – %mark)).text
}
alias -l fixhtml { return $remove($regsubex($1-,/#([\d][\d][\d]?);/g,$chr(\t)),&,gt;,lt;) }
dialog Translate {
title “Google ceviri”
size -1 -1 152 137
option dbu
combo 1, 8 8 60 10, drop
combo 2, 84 8 60 10, drop
edit “”, 3, 8 32 136 82, multi autovs
button “Çevir”, 5, 56 115 38 12
combo 6, 84 21 60 10, drop
button “çıkış”, 7, 104 115 38 12, cancel
button “Temizle”, 8, 10 115 37 12
text “yi”, 9, 70 10 9 8, center
text “Çevirinin yapılacağı yer –>”, 10, 6 22 73 8, right
text “”, 11, -2 128 153 8, center
}
On *:Dialog:Translate:Sclick:8: {
did -rf $dname 3
}
On *:Dialog:Translate:Sclick:5: {
if (!$did($dname,3).text) {
did -a $dname 11 Type some text in the box to Çevir
did -f $dname 3
.timer 1 3 did -a $dname 11
return
}
var %trans.text, %trans.lines = $did($dname,3).lines, %trans.count = 1
while (%trans.count <= %trans.lines) { %trans.text = %trans.text $+ $did($dname,3,%trans.count).text inc %trans.count } if ($did($dname,6).seltext == Echo Here) { cevir echo -a $langcode($+($did($dname,1).seltext,_,$did($dname,2).seltext)) %trans.text } else { var %tlanguages = $langcode($+($did($dname,1).seltext,|,$did($dname,2).seltext)) cevir msg $did($dname,6).seltext %tlanguages %trans.text } } On *:Dialog:Translate:init:*: { didtok $dname 1,2 44 English,German,Italian,Spanish,Portuguese,French,Dutch,Albanian,Estonian,Catalan,Croatian,Czech,Danish,Estonian,Filipino didtok $dname 1,2 44 Galician,Hungarian,Indonesian,Latvian,Lithuanian,Maltese,Norwegian,Polish,Romanian,Slovak,Slovenian,Swedish,Turkish did -c $dname 1 1 did -c $dname 2 2 did -ac $dname 6 Echo Here if ($chan(0)) { var %chan.count = $chan(0) while %chan.count { did -a $dname 6 $chan(%chan.count) dec %chan.count } } if ($query(0)) { var %pm.count = $query(0) while (%pm.count) { did -a $dname 6 $query(%pm.count) dec %pm.count } } } alias Trans_Chan { if ($dialog(Trans_Chan)) { dialog -v Trans_Chan Trans_Chan } else { dialog -m Trans_Chan Trans_Chan } } dialog Trans_Chan { title "Çevir Kanal/Özel" size -1 -1 136 48 option dbu combo 1, 0 0 60 10, drop combo 2, 76 0 60 10, drop text "yi", 3, 64 2 9 8 edit "", 4, 0 15 135 10, autohs button "tmizle", 5, 2 32 37 12 button "gönder", 6, 50 32 37 12 button "cıkış", 7, 96 32 37 12, cancel } On *:Dialog:Trans_Chan:Sclick:6: { if (!$did($dname,4).text) { did -f $dname 4 | return } else { var %tlanguages = $langcode($+($did($dname,1).seltext,|,$did($dname,2).seltext)) if ($active == status window) { cevir echo -a %tlanguages $did($dname,4).text } else { cevir .msg $active %tlanguages $did($dname,4).text } } } On *:Dialog:Trans_Chan:Sclick:5: { did -rf Trans_Chan 4 } On *:Dialog:Trans_Chan:init:*: { didtok $dname 1,2 44 English,German,Italian,Spanish,Portuguese,French,Dutch,Albanian,Estonian,Catalan,Croatian,Czech,Danish,Estonian,Filipino didtok $dname 1,2 44 Galician,Hungarian,Indonesian,Latvian,Lithuanian,Maltese,Norwegian,Polish,Romanian,Slovak,Slovenian,Swedish,Turkish did -c $dname 1 1 did -c $dname 2 2 did -f $dname 4 } dialog ClipTrans { title "ClipTrans" size -1 -1 64 48 option dbu combo 1, 1 0 63 10, drop combo 2, 1 20 63 10, drop text "To", 3, 24 11 9 8, center button "Çevir", 4, 1 34 29 12 button "Close", 5, 34 34 29 12, cancel } alias -l ClipTrans { if ($dialog(Cliptrans)) { dialog -v Cliptrans Cliptrans } else { dialog -m Cliptrans Cliptrans } } On *:Dialog:ClipTrans:Sclick:4: { var %tlanguages = $langcode($+($did($dname,1).seltext,|,$did($dname,2).seltext)) if ($cb(0)) { TransClip %tlanguages } else { echo -a clipboard is empty } } On *:Dialog:ClipTrans:init:*: { didtok $dname 1,2 44 English,German,Italian,Spanish,Portuguese,French,Dutch,Albanian,Estonian,Catalan,Croatian,Czech,Danish,Estonian,Filipino didtok $dname 1,2 44 Galician,Hungarian,Indonesian,Latvian,Lithuanian,Maltese,Norwegian,Polish,Romanian,Slovak,Slovenian,Swedish,Turkish did -c $dname 1 2 did -c $dname 2 1 } alias -l httpstrip { var %x, %i = $regsub($1-,/(^[^<]*>|<[^>]*>|<[^>]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, ,’,’ 😉
return %x
}
alias -l fixurl return $regsubex($1-,/([^a-z0-9])/ig,% $+ $base($asc(\t),10,16,2))
alias -l transclip {
var %clip.count = $cb(0), %clip.counter = 1, %clip.time = 1
while (%clip.counter <= %clip.count) { .timer 1 %clip.time cevir echo -a $1 $remove($strip($cb(%clip.counter)),$chr(124)) inc %clip.counter inc %clip.time 2 } } alias -l Ford-Trans { if (!$dialog(Translate)) { dialog -m translate translate } else { dialog -v translate translate } } alias -l langcode { var %langcode = $replace($1,english,en,german,de,italian,it,spanish,es,portuguese,pt,french,fr,dutch,nl,albanian,sq,estonian,et,catalan,ca,croatian,hr,czech,cs,$& danish,da,estonian,et,filipino,tl,finnish,fi,galician,gl,hungarian,hu,indonesian,id,latvian,lv,lithuanian,lt,maltese,mt,norwegian,no,polish,pl,romanian,ro,slovak,sk,$& slovenian,sl,swedish,sv,turkish,tr) return %langcode } menu * { - .Google Çeviri ..özelde Çeviri:Trans_Chan ..Dialog Kullanım:Ford-Trans ..Diller arası kullanım:dilr ..$iif($group(#TransTrigger) == On,$style(1)) Kanaldakilerin çevirisi örn: !cevir en-tr yes ...$iif($group(#TransTrigger) == On,$style(2)) On: .enable #TransTrigger ...$iif($group(#TransTrigger) == Off,$style(2)) Off: .disable #TransTrigger - }

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir