Mirc Hazır Kodla Sunucunuza giriş Yapan Herkese Oto olarak Version Finger Sorgusu Yaptırmak Kodlar ALT+R Yaparak Mircin Remote kısmına ekleniyor daha sonra Mircde /remote on komutunu kullanınız on *:snotice:*client connecting*:{ .ctcp $9 version .ctcp $9 finger }