Eggdrop – Proxy/Tor Koruması

* HTTP TCL kullanılmadığı için, domain sorgulama sistemindeki TCL’den yararlanılmıştır.
* Sunucunuza bağlanan kullanıcıların iplerini web sitesinden sorgulayarak tor/proxy olup olmadığına bakar
* Eggdrop botunuza yükleyip kullanabilirsiniz, sorunsuzdur.
* TCL Yapımcısı: CLubber

#########################################################################
# Eggdrop – Proxy/Tor Koruması v1.0
# Bu TCL ile sunucunuza bağlanan ip’leri online olarak sorgulatarak
# Sunucunuzun güvenliğini sağlayabilirsiniz.
# Sorgulama işlemi Web sitesi üzerinden yapmaktadır.
# Eggdrop – Proxy Koruması Coded By CLubber
########################################################################

bind raw * notice connect:user
proc connect:user {from keyword arg} {
if {[string match -nocase “*Client connecting on port*” $arg]} {
set nick [lindex $arg 9]
set port [string range [lindex [split [lindex $arg 8] “:”] 0] 0 end]
set ident [string range [lindex [split [lindex $arg 10] “@”] 0] 1 end]
set host [string range [lindex [split [lindex $arg 10] “@”] 1] 0 end-1]
set server “anonymouse.org”
set port 80
set l 14
set i 0
set path “/cgi-bin/anon-www.cgi/http://proxybl.org/lookup.do?ip=[string range [lindex [split [lindex $arg 10] “@”] 1] 0 end-1]”
set sockdw “[socket $server $port]”
puts $sockdw “GET $path HTTP/1.0”
puts $sockdw “User.Agent:Mozilla”
puts $sockdw “Host: $server”
puts $sockdw “”
flush $sockdw
while {$i <= $l} { gets $sockdw linedw if {[string match "*There is an entry for the IP or ID*" $linedw]} { putquick "GLINE *@$host 24h Muhtemel Clone/Bot bağlantısı bulundu. Güvenlik nedeni ile sunucumuzdan uzaklaştırıldınız. Lütfen ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret ediniz." putquick "PRIVMSG #Opers :Proxy/Tor Bulundu: Nick: $nick Ident: $ident Host: $host bağlantısında açık uçlu proxy bulunduğu için sunucudan uzaklaştırılmıştır." close $sockdw return 0 } if {[string match "*No entry regarding*" $linedw]} { gets $sockdw close $sockdw return 0 } } } } putlog "Eggdrop - Proxy/Tor Koruması TCL v1.0 Coded By CLubber"

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir