Bir Kanala Belirli Sürelerle Mesaj Atma?

on *:start:unset %scnt
alias msj {
if !%scnt { set %scnt 1 }
msg #test,#oyun,#sohbet $read(mesaj.txt,%scnt)
inc %scnt 1
if %szlines < %scnt { set %scnt 1 } } menu * { Oto mesaj .Aç:set %scnt 0 | .timerfm 0 600 msj .kapat:.timerfm off }

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir