!bilgi,nick,kanal

on *:input:#: {
if $1 == !bilgi {
if *#* iswm $1- {
cs info $2
set -u3 %info $chan
}
else {
set -u3 %info $chan
ns info $2
}
}
}
on 1:notice:*:?:{
if *ChanServ* iswm $nick || *NickServ* iswm $nick {
msg %info 1 $1-
}
}

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir