Bigtext. IRC’te büyük yazmak

Çok eglencéli olabilir, iyi kullanmalar.
Ált+R + dosya + yeni yaptiktan sonra kodu ekleyin ve,
/bigtext mesajiniz. seklinde yollayin ve olacaklari görün.

*Kullanirken kisa kelimeleri kullanin, uzun kelimeleri yazdiginizda kanala agir gidebilir ve okuyamaz bir hal alir.

alias bigtext {
if (!$1) {
echo -ace info * BigText: Insufficient Parameters.
return
}
tokenize 9 $1-
if ($0 == 1) { var %fc = 01, %bc = 00, %fs = 12, %ff = Tahoma }
else {
if ($3) { var %fc = $gettok($2,1,32), %bc = $gettok($2,2,32), %fs = $gettok($3,1,32), %ff = $gettok($3,2-,32) }
else {
if ($gettok($2,2-,32) isnum) { var %fc = $gettok($2,1,32), %bc = $gettok($2,2,32), %fs = 12, %ff = Tahoma }
else { var %fs = $gettok($2,1,32), %ff = $gettok($2,2-,32), %fc = 01, %bc = 00 }
}
}
if (%bc !isnum 0-15) { %bc = 00 }
if (%fc !isnum 0-15) { %fc = 01 }
if (!%ff || !$isfontinstalled($qt(%ff))) { %ff = Tahoma }
if (!%fs || %fs !isnum) { %fs = 12 }
var %text = $1, %i 0, %y 0
%fc = $base(%fc,10,10,2)
%bc = $base(%bc,10,10,2)
window -hp @bigtext
drawfill -r @bigtext $color(%bc) $color(%bc) 0 0
drawtext -brp @bigtext $color(%fc) $color(%bc) $qt(%ff) %fs 0 0 %text
var %heightend = $height(%text,%ff,%fs) – 1, %widthend = $width(%text,%ff,%fs,0,1) – 1
while (%y <= %heightend) { var %x 0, %s = $null while (%x <= %widthend) { var %c = $iif($getdot(@bigtext,%x,%y) != $color(%bc),$coc($v1,%fc),%bc) if (%lc != %c) { var %lc = %c %c = $+($chr(3),%c,$chr(44),%c) } else %c = $null %s = $+(%s,%c,@) inc %x } %s = $+($chr(3),%bc,$chr(44),%bc,@,%s,$chr(3),%bc,$chr(44),%bc,@) if ($regex(%s,/\x03(?! $+ %bc $+ )/)) { .timerbig $+ %i 1 $calc(%i * 2) msg $active %s inc %i } inc %y } window -c @bigtext } alias coc { var %i 0 while (%i < 16) { if ($color(%i) == $1) return $base(%i,10,10,2) inc %i } return $base($2,10,10,2) } ;Alias by praetorian. alias isfontinstalled { var %w = @isfontinstalled,%f = isfontinstalled.bmp window -ak0pBfh +d %w -1 -1 200 100 drawfill -r %w $rgb(0,0,0) $rgb(0,0,0) 0 0 drawtext -r %w $rgb(255,255,255) "this is surely not the name of an installed font" -9 5 5 test. drawsave %w %f var %crc = $crc(%f) clear %w drawfill -r %w $rgb(0,0,0) $rgb(0,0,0) 0 0 drawtext -r %w $rgb(255,255,255) $+(",$1,") -9 5 5 test. drawsave %w %f var %crc2 = $crc(%f) .remove %f window -c %w if (%crc != %crc2) { return $true } else { return $false } }

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir