Başka Sunucuda Kullanıcı Arama (/inuser)

Yazan: L4roXyL – Hasan AYDENİZ

Kullanım: /inuser
Örnek kullanım: /inuser l4roxyl mirckolik.com
İşlev: Belirlediğiniz nicki, belirlediğiniz sunucu üzerinde arar. Eğer aranan nick sunucuda mevcut ise, (whois)bilgilerine ulaşabilirsiniz. (bağlantı socket olarak gerçekleşir)

alias inuser {
$iif($hget(nick),hfree nick) | unset %net | var %e = echo $color(info text) -ste * /inuser: Hatalı veya eksik kullanım:
if (!$1 || !$2) { %e /inuser | return }
if ($regex($1,(?<=^\d)) && $regex($1,(\w{1,30}))) { %e IRC sunucularında herhangi bir nick ile başlayamaz. | return }
if (!$regex($2,(\w{3,})(\.{1})(\w{2,}))) { %e Sunucu adresini $+(%,80) oranında yanlış girdiniz. | return }
var %irc = $+(irc.,$2) | set %net %irc | hadd -m nick $1 1
if (%irc != $sock(inuser).addr) { $iif($sock(inuser),sockclose inuser) | sockopen inuser %irc 6667 } | else sockwrite -n inuser ison $1
echo $color(info text) -st * /inuser: $qt($1) rumuzu $qt(%irc) sunucusunda aranıyor.
}
on *:sockopen:inuser: {
var %s = sockwrite -n $sockname,%n = $+($hget(nick,1).item,$r(0,99)),%id = $+(Kontrol,$r(1,9999))
if ($sockerr) { echo $color(info text) -ste Sunucuya bağlanılamadı. Kontrol ederek tekrar deneyiniz. | return }
%s NICK %n | %s USER mIRC * * $+(:,%id) | sockmark $sockname %n
}
on *:sockread:inuser: {
if ($sockerr) { echo $color(info text) -ste Sunucuya bağlanılamadı. Kontrol ederek tekrar deneyiniz. | return }
sockread %: | tokenize 32 %: | var %n: = $regsubex($token($1,1,33),:,)
if ($regex($2,^PRIVMSG$) && $regex($3,$sock($sockname).mark) && $regex($4-,VERSION)) {
sockwrite -n $sockname notice %n: : VERSION mIRC $version Khaled Mardam-Bey
}
if ($regex($1,^PING$)) { sockwrite -n $sockname pong $2- }
if ($regex($2,^JOIN$) && %n: == $sock($sockname).mark) { sockwrite -n $sockname part $regsubex($3,:,) }
if ($regex($2,^001$)) { sockwrite -n $sockname ison $hget(nick,1).item }
if ($regex($2,^303$) && $3 == $sock($sockname).mark) {
if ($regsubex($4,:,) == $hget(nick,1).item) { echo $color(info text) -ste * /inuser: Aradığınız $qt($hget(nick,1).item) rumuzu, $qt(%net) sunucusunda online. Bilgilerini görüntülemek için; $qt(tıklayın.) }
else echo $color(info text) -ste * /inuser: Aradığınız $qt($hget(nick,1).item) rumuzu, $qt(%net) sunucusunda bulunmuyor.
}
if ($3 == $sock($sockname).mark && $4 == $hget(nick,1).item) {
if ($regex($2,^401$)) { echo $color(info text) -st * /inuser: $qt($4) bilgileri alınamadı. (Nick değiştirmiş veya çıkmış olabilir) }
if ($regex($2,^311$)) { echo -st Adresi: $+($chr(2),$4,!,$5,@,$6) | echo -st Gerçek isim: $+($chr(2),$right($8-,-1)) }
if ($regex($2,^307$)) { echo -st Kayıt bilgisi: $+($chr(2),Kayıtlı ve kullanılamaz nick.) }
if ($regex($2,^319$)) { echo -st Bulunduğu kanallar: $+($chr(2),$right($5-,-1)) }
if ($regex($2,^313$)) { echo -st INFO: $+($chr(2),$7-) }
if ($regex($2,^317$)) { echo -st Konuşmadığı süre: $+($chr(2),$duration($5)) | echo -st Bağlantı zamanı: $+($chr(2),$asctime($6,dd/mm/yy – hh:nn:ss)) }
if ($regex($2,^318$)) { echo -ste $+($chr(2),$hget(nick,1).item,$chr(2)) rumuzunun bilgi sonu. }
}
}
on ^*:hotlink:*”tıklayın.”*:status window:if ($1 == $qt(tıklayın.)) return
on *:hotlink:*”tıklayın.”*:status window:if ($sock(inuser).status) { echo -ste $+($chr(2),$hget(nick,1).item,$chr(2)) rumuzunun bilgileri sıralanıyor. | sockwrite -n inuser whois $hget(nick,1).item }

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir